De adviescommissie inwonersinitiatieven zoekt 2 nieuwe leden! Iets voor u?

Ondersteuning van mooie initiatieven in uw straat, buurt, dorp of stad. Dát is de subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen die binnenkomen. Deze commissie bestaat uit 7 enthousiaste inwoners van Steenwijkerland. Zij zijn op zoek naar versterking. Er is plaats voor 2 nieuwe leden. Iets voor u?

De adviescommissie vergadert elke tweede donderdag van de maand om 17.30 uur in het gemeentehuis. Samen kijken de commissieleden of een subsidieaanvraag aan de spelregels voldoet. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/inwonersinitiatieven.

Bent u:Logo Kernen en Wijken

  • een betrokken inwoner van de gemeente Steenwijkerland?
  • iemand die gevoel heeft bij vrijwilligerswerk en inwonersinitiatieven?
  • iemand met een brede kijk op het begrip leefbaarheid?
  • iemand die bekend is met de diversiteit van Steenwijkerland?
  • iemand die een positieve bijdrage kan leveren aan inhoudelijke discussies?

Dan is de adviescommissie op zoek naar u!

Vergoeding

Commissieleden krijgen geen vergoeding. Reiskosten worden wel vergoed. Tijdens de maandelijkse vergadering wordt gezorgd voor een maaltijd.

Iets voor u?

Denkt u: dit is iets voor mij? Stuur dan een korte motivatie via e-mail naar inwonersinitiatieven@steenwijkerland.nl. Reageren kan tot 14 maart 2023. Er is eerst een kennismakingsgesprek met maximaal 4 kandidaten. Daarna worden zij voorgesteld aan de adviescommissie. Als er een wederzijdse klik is, worden 2 kandidaten benoemd door het college van B&W. Leden van de adviescommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Wilt u meer weten?

Dan kunt u contact opnemen met Lina van Veen. U kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 11 19 85 28, of een e-mail sturen naar inwonersinitiatieven@steenwijkerland.nl.