Giethoorn Onderneemt, 't Gieters Belang en gemeente Steenwijkerland nodigen u uit

We nodigen inwoners, ondernemers en belanghebbenden van Giethoorn uit voor een informatiebijeenkomst over het Toekomstbeeld van de Gieterse Polder en het Centrumgebied.

De informatiebijeenkomst is op donderdag 16 februari 2023 in het Kulturhus De Eendracht in Giethoorn (Eendrachtsplein 1).
De inloop begint om 19.30 uur. De bijeenkomst start om 20.00 uur. We hopen dat u aanwezig bent.

Toekomstbeeld Gieterse Polder en Centrumgebied

Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie gehouden. We informeren u over verschillende onderdelen zoals:

  • herinrichting centrumgebied rond de Plus
  • een eventuele ontsluitingsweg naar ’t Vonder
  • mogelijke nieuwbouw van woningen in de polder
  • eventuele ontwikkeling van een alternatieve loswal-locatie
  • het eventueel verleggen van sportvelden
  • mogelijk een nieuwe vaart vanaf de molen richting Noord

Enquête

Na de presentatie is het mogelijk om vragen te stellen. Later volgt een enquête vanuit ’t Gieters Belang en Gieters Onderneemt. Via deze enquête kunt u uw mening en voorkeuren aangeven. We stellen uw mening erg op prijs.

Het vervolg

Het resultaat van het Toekomstbeeld en de resultaten van de enquête worden vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna volgt verdere uitwerking. Dit worden afzonderlijke trajecten, samen met inwoners en belanghebbenden over de verschillende onderdelen.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de Gieterse Polder en Centrumgebied op onze website.

Logo's Giethoorn Onderneemt, 't Gieters Belang, gemeente Steenwijkerland