Nieuw onderzoek inwonerspanel

Nieuw onderzoek Inwonerspanel over groen, water, wegen en spelen.

In een eerder onderzoek vroegen we de leden van het Inwonerspanel wat zij belangrijk vonden voor de komende jaren. En ook vroegen we hoe tevreden zij toen waren over verschillende voorzieningen in de gemeente. Uit deze peiling bleek dat inwoners de openbare ruimte erg belangrijk vinden. Na het onderwerp ‘wonen’ zelfs het belangrijkste. Daarom willen we het Inwonerspanel in deze peiling ook een aantal vragen stellen over verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Denk aan spelen, ontmoeten, wegen, groen en verlichting. De antwoorden gebruiken we bij het maken van de nieuwe plannen hiervoor.

Het digitale onderzoek start op woensdag 14 februari 2024. Leden van het Inwonerspanel ontvangen een uitnodiging via e-mail. Bent u geen lid maar wilt u wel meedoen met het onderzoek? Dit kan via www.startvragenlijst.nl/steenwijkerland. U kunt dan de vragenlijst invullen.

Meer informatie? Kijk op www.steenwijkerlandpeilt.nl.

Alvast bedankt voor uw reactie!