De afvalinzameling wijzigt in 2017

De gemeente en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor zijn de inzamelroutes voor 2017 gewijzigd.

Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres is gewijzigd. Voor mensen zonder toegang tot internet bestaat de mogelijkheid de kalender aan te vragen via het ROVA Klantcontactcentrum (038) 427 37 77. Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore.