Eerste certificaten programma Jongeren in Beweging uitgereikt

Donderdag 24 januari 2019 reikte wethouder Trijn Jongman bij Sportinn in Steenwijk de eerste vier certificaten uit aan jongeren die hebben meegedaan aan het programma Jongeren in Beweging. Het programma – een samenwerking tussen Sociaal Werk De Kop, Sportinn, IGSD, het onderwijs en de gemeente – is erop gericht jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar een duwtje in de rug te geven. Bijvoorbeeld bij het vinden van werk of met het volgen van een opleiding. Sport neemt in het programma een belangrijke plaats in.

Het programma Jongeren in Beweging is nieuw. Gedurende 12 weken volgen jongeren onder begeleiding van een sportcoach, een programma dat gericht is op persoonlijke ontwikkeling, doorzettingsvermogen en het vergroten van het zelfvertrouwen. Dat gebeurt op een sportieve manier, door middel van sportlessen die zij individueel en samen als groep volgen. Ook is er aandacht voor gezond eten en voor het bereiken van persoonlijke doelen die vooraf samen met de jongeren worden gesteld.

Jongeren die het programma goed afronden, krijgen na afloop een certificaat van deelname uitgereikt. Om de stappen die zij tijdens het programma gezet hebben voort te kunnen zetten, mogen ze daarnaast nog een jaar lang blijven sporten bij een sportaanbieder naar keuze.

Het programma Jongeren in Beweging wordt uitgevoerd door Sociaal Werk De Kop en Sportinn. Belangstellenden kunnen voor meer informatie bij de buurtwerkers sport van Sociaal Werk De Kop terecht. Dit kan via info@sociaalwerkdekop.nl of via (0521) 745 080.