In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedereen betaalt dan maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Het inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

Het Rijk heeft dit besloten om zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar te houden. Inwoners die nu een eigen bijdrage betalen, krijgen van het CAK een brief met meer informatie. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.hetcak.nl