Reinigen en inspecteren riolering

In de maanden januari en februari wordt het rioolstelsel in Zuidveen, Onna, op het bedrijventerrein Groot Verlaat en in de wijk Kornputkwartier (Steenwijk) gereinigd en geïnspecteerd. Vervolgens worden met een rijdende camera de leidingen geïnspecteerd.

Het kan voorkomen, dat we – om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren – de weg gedeeltelijk moeten afsluiten. Is uw straat aan de beurt? Dan krijgt u een brief van de aannemer waarin hij u over de werkzaamheden informeert. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u ons bellen via ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0521.