Jongeren in debat tijdens Jongerengemeenteraad

Leerlingen van CSG Eekeringe doen donderdag 23 januari 2020 mee aan het project ‘Jongerengemeenteraad’. Tijdens deze dag kunnen jongeren zien en ook zelf ervaren hoe het gemeentelijk beleid tot stand komt. Onderdeel van deze dag is de jeugdraadsvergadering die ’s middags wordt gehouden onder voorzitterschap van wethouder Tiny Bijl.

Van 09.00 uur tot 18.00 uur volgen leerlingen van 4 MAVO van CSG Eekeringe in het gemeentehuis een programma over politieke en gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Begrippen als democratie, macht, lobbyen, begrotingen en budgetten komen aan de orde. Er is een politieke quiz en leerlingen mogen vragen stellen aan deskundigen.
’s Middags gaan de leerlingen aan de slag met een projectvoorstel over kunst en cultuur. Om 16.00 uur begint de jeugdraadsvergadering. Daarin worden tijdens een vragenronde en een debat de projectvoorstellen besproken.

De bedoeling van het project ‘Jongerengemeenteraad’ is dat jongeren zich meer bewust worden van hun eigen leefomgeving en de mogelijkheden om daar zelf invloed op uit te oefenen. Bovendien laat het project jongeren kennismaken met de gemeentepolitiek.