Meppel en Steenwijkerland trekken samen op bij onderzoek Joodse eigendommen

De Colleges van de gemeenten Steenwijkerland en Meppel hebben de hoofdlijn van de opdrachtformulering 'onderzoek Joodse Eigendommen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog' vastgesteld. Het belangrijkste doel is helderheid te krijgen over de rol van de voorgangers van deze Overijsselse en Drentse gemeenten ten aanzien van Joodse bezittingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Voor zowel Meppel als Steenwijkerland richt de kern van het onderzoek zich op de rol van de gemeente tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van Joodse bezittingen. De uitkomst van het onderzoek geeft gelegenheid om zaken eventueel te erkennen, te zorgen voor een respectvolle afhechting en dit mee te nemen in onze herdenkingen.
 
Richard Korteland (burgemeester gemeente Meppel): 'Het afgelopen jaar is ook bij ons de behoefte gegroeid om onderzoek te doen naar hoe onze voormalige gemeenten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en erna hebben gehandeld ten aanzien van Joodse eigendommen. Dit sluit aan bij de maatschappelijke behoefte die landelijk is ontstaan. Wij zijn ons ervan bewust dat het een delicate kwestie betreft waarbij wij als gemeente een verantwoordelijkheid hadden, hebben en ook nu nog hebben te nemen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog had Meppel een bloeiende Joodse gemeenschap en ook al is het voor de meest betrokkenen inwoners van Meppel te laat, wij zien het als een morele plicht te zorgen voor een respectvolle afhechting van die periode.'
 

Rob Bats (burgemeester gemeente Steenwijkerland): 'In Steenwijkerland heb ik gesproken met enkele nabestaanden van de Joodse gemeenschap. Bij deze nabestaanden bleek ook behoefte te bestaan aan een onderzoek naar hoe er is omgegaan met Joodse eigendommen. Zij spraken in de context van 'rechtvaardiging en afhechting'. Wij hechten er heel veel waarde aan dit uit te zoeken en hier helderheid over te kunnen verschaffen.'

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een historicus die een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van Meppel en Steenwijkerland. Hoewel de opdrachtformulering van het onderzoek bij beide gemeenten dezelfde is, kan de onderzoeksvraag per gemeente op onderdelen verschillen.  
Voor zowel Meppel als Steenwijkerland wordt daarom een afzonderlijk onderzoeksrapport opgesteld.