Schade oudjaar 2020

Tijdens oudjaar 2020 is helaas de nodige schade veroorzaakt aan onder andere bebording, afvalcontainers, afvalbakken en putdeksels.

Op de scha(n)demeter ziet u een overzicht van de schade in onze gemeente. Zonde natuurlijk, want dat geld had ook aan andere zaken besteed kunnen worden.

Schademeter Steenwijkerland - oudjaar 2020