Nieuw onderzoek inwonerspanel

De gemeente Steenwijkerland wil dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Makkelijk en snel contact tussen inwoners en organisaties kan helpen om iedereen mee te laten doen. Daarom onderzoeken we of en hoe inwoners informatie, diensten en activiteiten in de gemeente willen vinden.

We willen graag weten waar u als inwoner informatie zoekt en vindt over activiteiten en diensten voor in uw vrije tijd. En over het vinden van hulp als u ergens mee zit. We willen ook graag weten of u nog iets mist.

De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om te beslissen of een digitaal platform (zoals een website) gewenst is. En hoe dat eruit zou kunnen zien.

Het digitale onderzoek start op dinsdag 17 januari. Leden van het Inwonerspanel ontvangen een uitnodiging via e-mail.

Bent u geen lid maar wilt u meedoen met het onderzoek? Meld u dan uiterlijk op 16 januari aan als lid van het Inwonerspanel.

Meer informatie of aanmelden? Kijk dan op www.steenwijkerlandpeilt.nl.

Logo Inwonerspanel Steenwijkerland