Onderzoek inwonerspanel over een online participatieplatform

We vinden het belangrijk om te horen wat inwoners en partners vinden van plannen van de gemeente. We willen u daarom meer betrekken bij onze plannen. Dat doen we bijvoorbeeld al met (inloop)bijeenkomsten, klankbordgroepen en via het Inwonerspanel.

De gemeente gebruikt hiervoor (nog) geen digitaal participatieplatform. Via zo’n digitaal platform (zoals een website) kunt u als inwoner meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die u aangaan in de gemeente. Het is een manier om uw stem te laten horen en uw ideeën te delen.

We willen graag uw mening weten over een digitaal participatieplatform. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om te beslissen of er een digitaal platform komt. En hoe dat eruit zou kunnen zien. Het digitale onderzoek startte 19 december. Leden van het inwonerspanel hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Bent u geen lid maar wilt u wel meedoen met het onderzoek?

Scan dan de QR-code. U kunt dan de vragenlijst invullen. Het onderzoek stopt op 7 januari. 

QR-code - Startvragenlijst
U kunt ook via de link naar de vragenlijst: www.startvragenlijst.nl/steenwijkerland

Meer informatie?

Kijk dan op www.steenwijkerlandpeilt.nl. Alvast bedankt voor uw reactie!