Uitnodiging inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan Kornputkwartier

Op donderdag 18 januari 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst om u bij te praten over het bestemmingsplan Kornputkwartier dat tot en met 6 februari 2024 ter inzage ligt (zie onze publicatie in de Steenwijker Courant huis-aan-huis van 27 december 2023).

Wanneer: donderdag 18 januari 2024
Hoe laat: 19.30 - 21.00 uur
Waar: zaal in Pannenkoekboerderij (Meppelerweg 89, Steenwijk) 

Tijdens deze avond informeren we u graag over het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbestemmingsplan dat in procedure is. Ook vertellen we hoe het verdere proces eruitziet. Voordat er woningen kunnen worden gebouwd op het nu nog braakliggende terrein tussen de Meppelerweg, Johan Willem Frisolaan, Oranje Gelderlandlaan en Generaal zal op een beperkt deel nog een bodemsanering moeten plaatsvinden. Daarover zijn we als gemeente in overleg met de bevoegde overheidsinstanties (onder andere de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst). Ook hierover geven we een toelichting. Natuurlijk is er daarnaast voldoende gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom.