Energieneutraal Verbouwen in West-Overijssel

De gemeenten Steenwijkerland, Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwartewaterland geven samen met stichting Pioneering Energieneutraal verbouwen een impuls. Met het project Energie Neutraal verbouwen wordt een standaard aanpak ontwikkeld om woningen, die niet seriematig gebouwd zijn, energieneutraal te maken.

Bovengenoemde partijen kunnen dit niet alleen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit samen met het bouwbedrijfsleven in de regio op te pakken.

Energieneutraal coach

In het kader van het project wordt een opdracht voorzien voor de werving van ‘Energieneutraal coaches’. Energieneutraal coaches gaan in het project samen met de woningeigenaar bepalen of de woning energieneutraal gemaakt kan worden, welke kosten hier ongeveer mee gemoeid zijn, of dit financieel haalbaar is voor deze particulier en welke offerte-aanvraag hiervoor uitgezet kan worden. Ook ondersteunen ze de woningeigenaar bij  de beoordeling van de offertes. De energieneutraal coach is dus niet de energietechnische rekenaar, maar de sparringpartner van de particulier.

Dialoogsessie 17 juli

Voor een adequate formulering van de opdracht wordt op 17 juli a.s. (16.00 uur gemeentehuis Dalfsen) een dialoogsessie met de markt georganiseerd. De sessie heeft als doel om

  • Informatie te verstrekken over het VNG-project Energieneutraal Verbouwen
  • Feedback te krijgen op het ontwikkelde conceptprofiel voor de energieneutraal coach
  • Informatie uit te wisselen tussen projectteam en markt om tot een goede uitvraag te komen
  • Interesse te peilen bij marktpartijen

Wilt u als ondernemer in de markt van duurzaamheid hierover meedenken, meld u dan per mail aan bij Thijs Mosterman (t.mosterman@dalfsen.nl)

Meer informatie

Bedrijven die meer willen weten over het project Energieneutraal Verbouwen kunnen contact opnemen met Thijs Mosterman (t.mosterman@dalfsen.nl) of Gertjan Brand (g.brand@pioneering.nl).

Woningeigenaren die geïnteresseerd zijn in energieneutraal verbouwen kunnen hierover contact opnemen met het energieloket van hun gemeente (www.energieloket-west-overijssel.nl).