Actualiteiten juli 2019

 • Bewustwording belangrijke pijler bij aanpak van ondermijning

  31 juli 2019

  Hennepteelt, geld witwassen, vastgoedfraude. Het zijn een paar voorbeelden van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Rob Bats: ‘Het zijn vormen van criminaliteit die nauwelijks zichtbaar zijn. Dat komt omdat deze criminelen voor hun praktijken misbruik maken van legale bedrijven en voorzieningen. Daarmee ondermijnen ze onze rechtsstaat. Niet voor niets is hier landelijk én regionaal al veel aandacht voor.’ Samen met (veiligheids)partners zoals politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en het Regionale Informatie- en Expertisecentrum wil de gemeente Steenwijkerland ook op lokaal niveau aanhaken. Daarom is voor de jaren 2019 – 2022 een actieplan gemaakt.

 • Voorbereidingen voor ‘75 jaar vrijheid’ in volle gang

  31 juli 2019

  Hoe ziet de viering van 75 jaar vrijheid er in Steenwijkerland uit? Een speciale commissie waarin o.a. het veteranencomité, Stichting Steenwijk Vestingstad, Plaatselijk Belang Blokzijl, het historisch veld, de culturele sector en de horeca vertegenwoordigd zijn, gaat zich er de komende maanden actief mee bezighouden. Burgemeester Rob Bats, voorzitter van de commissie: ‘Je ziet dat er overal al plannetjes en initiatieven zijn ontstaan. En natuurlijk hebben we er als commissie ook ideeën over. Dat willen we allemaal samenbrengen in één programma, zodat iedereen weet wat er volgend jaar in onze gemeente staat te gebeuren. Om zo compleet mogelijk te zijn, roepen we (oranje)verenigingen, scholen en andere organisaties op om zich bij ons te melden als ze met een idee rondlopen of al een uitgewerkt plan hebben.’

 • Ruime kavels in het Kornputkwartier

  30 juli 2019

  Natuurlijk zijn we trots op álle woonkavels die we voor u in de verkoop hebben. Hoe kan het ook anders. Ons aanbod is gevarieerd. Ruime kavels van verschillende groottes, voor een vrijstaand huis of twee-onder-een-kapper. In veel kernen hebben we wat te bieden. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een plek op het gewilde Kornputkwartier in Steenwijk? Dan zijn de kavels aan de Steenakkers en de Johan Willem Frisolaan iets voor u. Ruime kavels aan de rand van een wijk die in een glooiend landschap ligt. Een wijk met historie. Met veel groen en speelvoorzieningen. Op slechts een paar minuten fietsen van de binnenstad van Steenwijk. En toch buiten.

 • Herontwikkeling Steenwijkerdiep vordert gestaag

  24 juli 2019

  De plannen voor de herontwikkeling van het Steenwijkerdiep vorderen gestaag. Binnenkort worden de contracten met de betrokken partijen ondertekend. De volgende stap is de verdere uitwerking die moet leiden tot een integraal bestemmingsplan voor het Gedempte Steenwijkerdiep.

 • Springen van bruggen levensgevaarlijk

  24 juli 2019

  De zomervakantie is weer begonnen en het is prachtig weer. Voor heel veel mensen de tijd om te gaan zwemmen! De gemeente Steenwijkerland, Politie, Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta waarschuwen echter wel om niet overal een duik te nemen. Het kan gevaarlijk zijn om te zwemmen buiten aangewezen zwem- en recreatiegebieden en te springen van bruggen of dichtbij sluizen. Het water is niet overal even diep en er kunnen scherpe voorwerpen liggen die lelijke snijwonden veroorzaken. Het springen van bruggen of bij sluizen is zelfs levensgevaarlijk.

 • Steenwijkerland kiest met Actieplan Werk voor regionale aanpak

  24 juli 2019

  Hoe komen we tot vernieuwende initiatieven die een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt? Over die vraag hebben ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, kenniscentra, werkbemiddeling en de gemeente zich de afgelopen maanden gebogen. Het resultaat van die brede samenwerking is het Steenwijkerlands Actieplan Werk, waarin visie en concrete projecten zijn verwoord. Wethouder Bram Harmsma: ‘De noodzaak om hiermee aan de slag te gaan, werd door alle partijen gevoeld. Er ligt dan ook een actieplan dat breed gedragen wordt. De set aan maatregelen die we daarin benoemen, werkt wat ons betreft. Ook omdat we samenwerking zoeken binnen de regio. De volgende stap is dat we vier projecten gaan uitwerken tot aanvragen voor cofinanciering vanuit het regionaal ontwikkelfonds. Een fonds vanuit de Human Capital Agenda van Regio Zwolle.’

 • Tips bij droogte en hitte

  24 juli 2019

  Het wordt erg warm in Nederland de komende dagen. De zon schijnt volop en de temperaturen zijn hoog. De aanhoudende droogte en het warme weer betekenen wel dat we extra alert moeten zijn. Niet alleen voor onze eigen gezondheid en die van dieren, maar ook als het om onze natuur gaat. Op deze pagina vindt u daarover tips én links naar websites die u meer informatie kunnen geven.

 • Routewijziging lijn 270 Giethoorn

  23 juli 2019

  Vanaf maandag 29 juli 2019 wijzigt de route van buslijn 270 (Steenwijk – Blauwe Hand). Het gaat om het gedeelte tussen de Blokzijlseweg N333 en Hotel de Harmonie in Giethoorn. De bus rijdt vanaf die datum niet meer langs de (Oude) Beulakerweg, maar gaat dan via de provinciale weg N334. De haltes ‘Giethoorn Brug’ en ‘Giethoorn Perceel 9’ komen hierdoor te vervallen. De dienstregeling (vertrek- en aankomsttijden) van lijn 270 blijft hetzelfde.

 • Waarschuwing voor onjuiste sms’jes

  23 juli 2019

  Wij krijgen signalen dat inwoners sms’jes ontvangen waarin wordt gevraagd om een schuld te betalen aan de gemeente Steenwijkerland. Deze sms’jes komen niet van ons. De gemeente Steenwijkerland zal u hiervoor nooit benaderen via sms.
  Heeft u zo’n sms ontvangen? Doe hier dan niets mee!

 • Sportformateur aan de slag met Steenwijkerlands Sportakkoord

  22 juli 2019

  De komende maanden gaat Feike Tibben als sportformateur aan de slag met het Steenwijkerlands Sportakkoord. De gemeente Steenwijkerland heeft hiervoor geld van het Rijk gekregen. Wethouder Bram Harmsma: ‘De afgelopen periode hebben we heel veel informatie opgehaald als basis voor het sportakkoord. Bij inwoners, sportverenigingen en andere organisaties. Deze basis hebben we verwoord in het ‘wedstrijdplan’. De gemeenteraad neemt er in september een besluit over. Vooruitlopend daarop gaat de sportformateur alvast bezig om alle input te vertalen in concrete acties en afspraken, die straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord komen te staan. Uiteraard doen we ook dit samen met de partijen die actief zijn rond sport en bewegen.’ Het is de bedoeling dat het Steenwijkerlands Sportakkoord begin oktober klaar is.

 • Proef met fietsenstalling in binnenstad Steenwijk

  16 juli 2019

  In de maanden augustus en september kunnen bezoekers van de binnenstad van Steenwijk hun fiets kwijt in de fietsenstalling op het terrein van het kermis- en circusmuseum. Wethouder Bram Harmsma: ‘Van verschillende kanten hoorden we de wens voor een fietsenstalling in de binnenstad. Van inwoners, maar ook van bijvoorbeeld de fietsersbond. Om een goed beeld te krijgen van hoe groot de behoefte is, hebben we gekozen voor een proefperiode. Daarna gaan we de proef evalueren.’

 • Steenwijkerland gaat behoefte aan woonwagenstandplaatsen inventariseren

  16 juli 2019

  De gemeente Steenwijkerland gaat in september onderzoek doen naar de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens in de gemeente. Aanleiding voor het onderzoek zijn de adviezen van onder meer het college voor de Rechten van de Mens en het beleidskader Gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid dat op basis daarvan door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is opgesteld. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het beleid rondom woonwagenstandplaatsen moet onderdeel zijn van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Het college van B&W wil daar op een zorgvuldige manier invulling aan geven. Daarom beginnen we met een inventarisatie om de behoefte aan standplaatsen in kaart te brengen. Dat doen we bij de bewoners op de bestaande woonwagenstandplaatsen en daarnaast kunnen mensen die in de doelgroep vallen een vragenlijst invullen. Op basis van die inventarisatie gaan we bepalen of er vervolgstappen nodig zijn. Dat doen we in samenwerking met Woonconcept en Wetland Wonen.’

 • Steenwijkerland kritisch over versnelde gaswinning

  19 juli 2019

  Het college van B&W heeft besloten een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-gaswinningsbesluit voor het veld De Blesse-Blesdijke. De afgelopen tijd is gebleken dat de minister de gaswinning uit kleine velden behoorlijk opvoert. Deze ontwikkeling wordt door het college van B&W zeer kritisch gevolgd, zeker daar waar het gevolgen voor de inwoners van Steenwijkerland kan hebben.

 • Speciale actie voor kavelkopers verlengd

  16 juli 2019

  De speciale actie waarbij u als koper van een gemeentelijke kavel in aanmerking komt voor een cadeaubon ter waarde van € 500,- is verlengd. Met deze bon kunt u een lokale schilder inhuren voor een schilderklus in of aan uw nieuwe huis. En dat is mooi meegenomen in een tijd waarin toch al veel moet gebeuren.

 • Aanvragen/ophalen reisdocument niet mogelijk op 7 augustus

  30 juli 2019

  Door technisch onderhoud is het niet mogelijk om op 7 augustus 2019 een reisdocument (paspoort/identiteitskaart) aan te vragen of op te halen. Spoedaanvragen die op 6 augustus 2019 worden gedaan, kunnen vanaf 8 augustus 2019 worden opgehaald. Onze excuses voor het ongemak.

 • Hypermarkt gaat niet door, méér leisure en entertainment

  15 juli 2019

  Het veelbesproken project Focus-U-Park in het bedrijvenpark Eeserwold aan de A32 bij Steenwijk krijgt een andere invulling. De plannen voor een hypermarkt zijn definitief van de baan. In plaats van een hypermarkt (met een dominante supermarkt) komt er een ‘Family Fun Zone’.

 • Grote betrokkenheid bij bijeenkomst voor opstellen nieuwe toeristische visie Steenwijkerland

  15 juli 2019

  De stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland zijn gestart met het opstellen van een visie voor toerisme en recreatie. Tijdens de startbijeenkomst voor inwoners, ondernemers en andere stakeholders op maandag 8 juli in café De Steen in Willemsoord, bleek dat er grote betrokkenheid is bij deze sector. Ruim 60 aanwezigen hebben met elkaar gesproken over vraagstukken als: wat willen we behouden, wat willen we versterken en wat moet er veranderen.

 • Persverklaring n.a.v. nieuwsbericht versnelde gaswinning uit kleine gasvelden

  15 juli 2019

  Op 11 juli 2019 werd in het nieuws bekendgemaakt dat uit kleine gasvelden versneld gas wordt gewonnen. Dit raakt ook Steenwijkerland met onder meer de gasvelden Eesveen en De Blesse-Blesdijke.
  'Op dinsdagavond 9 juli bleek al dat de raad zich hierover zorgen maakt. Ook het college maakt zich hier al langere tijd zorgen over en dan met name wat dit betekent voor onze inwoners. Daarom hebben wij ons verdiept in de gevolgen die de versnelde gaswinning kan hebben voor onze inwoners en ondernemers. Wij vinden het onacceptabel dat besluitvorming plaatsvindt voordat een schadeprotocol is vastgesteld. Dinsdag 16 juli 2019 overleggen wij als college op welke wijze wij dit bij de minister onder de aandacht brengen. Daarbij staat voor ons nadrukkelijk voorop dat de communicatie naar onze inwoners goed moet zijn, risico’s zoveel mogelijk worden beperkt en onze inwoners niet met de schade mogen blijven zitten', aldus verantwoordelijk wethouder Tiny Bijl.

 • School B in Steenwijk stopt met inzameling oud papier

  11 juli 2019

  Vanaf 15 juli 2019 stopt School B (Steenwijk-Noord) met het inzamelen van oud papier via de container naast de school. Oud Papier Actie (OPA) blijft de eerste zaterdagochtend van de maand huis-aan-huis inzamelen in Steenwijk-Noord. Inwoners met grote hoeveelheden oud papier kunnen ook (gratis) terecht bij het milieubrengstation van ROVA.

 • School en dorpshuis onder een dak in Tuk

  10 juli 2019

  De basisschool ’t Puzzels Tuk en het dorpshuis Tuk worden in een gebouw gehuisvest. Dit gebouw wordt op de huidige locatie van de Scouting gebouwd. De Scouting verhuist hiervoor naar een locatie in het bos buiten Tuk. De gemeenteraad heeft dit besloten op 9 juli.

 • Verplaatsing weekmarkt Steenwijk

  08 juli 2019

  Op zaterdag 27 juli 2019 staat de binnenstad van Steenwijk in het teken van Pasar Malam. Om die reden wordt de weekmarkt op die dag verplaatst naar de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat.

 • Tips om nare geurtjes en ongedierte in de gft-container te voorkomen

  03 juli 2019

  Vooral in de zomer bestaat een flink deel van ons afval uit groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het warme weer kan ervoor zorgen dat het afval in de gft-container gaat stinken. Daarnaast kan een volle gft-container in de zon vliegen aantrekken. De vliegen kunnen eitjes in de container leggen waardoor er uiteindelijk maden in de container kunnen komen. Om overlast in de gft-container te beperken kunt u het volgende doen:

 • Kans op snellere uitbreiding brand in natuur

  01 juli 2019

  Door de aanhoudende droogte in de natuur is er op dit moment een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand. Vanwege de droogte en de hogere temperaturen geldt voor de regio IJsselland momenteel fase 2 ‘extra alert’. Een natuurbrand kan zich in deze droge periode zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden.

 • Tips bij hitte tijdens evenementen

  22 juli 2019

  De komende periode staan veel evenementen op het programma. Hopelijk vinden ze onder zonnige omstandigheden plaats. Zonnig weer en warme temperaturen kunnen echter wel tot oververhitting leiden. Daarom is het raadzaam om goed voorbereid te zijn als u onder die omstandigheden een evenement bezoekt.