Sportformateur aan de slag met Steenwijkerlands Sportakkoord

De komende maanden gaat Feike Tibben als sportformateur aan de slag met het Steenwijkerlands Sportakkoord. De gemeente Steenwijkerland heeft hiervoor geld van het Rijk gekregen. Wethouder Bram Harmsma: ‘De afgelopen periode hebben we heel veel informatie opgehaald als basis voor het sportakkoord. Bij inwoners, sportverenigingen en andere organisaties. Deze basis hebben we verwoord in het ‘wedstrijdplan’. De gemeenteraad neemt er in september een besluit over. Vooruitlopend daarop gaat de sportformateur alvast bezig om alle input te vertalen in concrete acties en afspraken, die straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord komen te staan. Uiteraard doen we ook dit samen met de partijen die actief zijn rond sport en bewegen.’ Het is de bedoeling dat het Steenwijkerlands Sportakkoord begin oktober klaar is.

Feike Tibben is als inwoner van Steenwijkerland en oud-bestuurder van de roeivereniging bekend met de lokale situatie. Hij gaat de komende weken de thema’s inclusief sporten en bewegen, jong leren bewegen en vitale aanbieders uitwerken. Feike Tibben: 'Er zijn al heel veel ideeën opgehaald. Die input ben ik aan het ordenen en daarmee ga ik de boer op naar onder andere sportaanbieders, scholen, zorgaanbieders. Samen gaan we de informatie die er ligt uitwerken in concrete acties en koppelen aan beschikbare budgetten. Organisaties kunnen natuurlijk ook nu al met mij contact opnemen als ze een bijdrage willen leveren of nog vragen hebben. Ik ben te bereiken via Feike.Tibben@pagus.nl of telefonisch via 06 15 00 65 45.'

Achtergrond

De weg naar een Steenwijkerlands Sportakkoord begon met het benoemen van belangrijke uitdagingen en ontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen. Deze ‘Voorzet’ is tijdens een aantal bijeenkomsten voorgelegd aan inwoners en (sport)organisaties. Op basis van hun reacties, ideeën en opmerkingen is de voorzet uitgewerkt in een ‘wedstrijdplan’ waarin de contouren van het sportakkoord worden bepaald. Ook dit wedstrijdplan is met alle betrokkenen besproken. Als de gemeenteraad in september ermee instemt, ligt de weg open naar een Steenwijkerlands Sportakkoord.
Op www.steenwijkerland.nl/sportakkoord is alle informatie terug te vinden.