Actualiteiten juli 2020

 • Veiligheidsregio IJsselland: geen mondkapjesplicht, wel aangescherpte controles

  30 juli 2020

  Veiligheidsregio IJsselland gaat geen mondkapjesplicht invoeren. Het RIVM is helder: medisch gezien draagt het niet bij. Wel gaan politie en gemeenten in IJsselland door met aangescherpte controles. Waar vorig weekend het zwaartepunt voornamelijk bij de horeca lag, wordt dit aankomend weekend aangevuld met onder andere recreatiegebieden, offerfeesten en studie-introducties.

 • Inwoners kiezen nieuwe kap voor openbare verlichting

  28 juli 2020

  Welke kap gaan we gebruiken bij de openbare verlichting? Om antwoord te krijgen op die vraag organiseerde de gemeente Steenwijkerland onlangs een flitspeiling onder het inwonerspanel. Wethouder Marcel Scheringa: ‘De komende jaren gaan we bij een flink aantal lantaarnpalen in diverse woonwijken de oude armaturen vervangen door nieuwe. Welke kies je dan? Dat hebben we het inwonerspanel gevraagd. We hebben daarbij vier varianten voorgelegd en gezegd: de meeste stemmen gelden. De kap die als winnaar uit de bus is gekomen gaan we de komende jaren toepassen. Dat geldt overigens nadrukkelijk niet voor de authentieke armaturen in de oude dorpskernen. Die blijven zoals ze zijn.’

 • Veiligheidsregio IJsselland: 'De ruimte die we hebben gekregen is niet vrijblijvend'

  23 juli 2020

  Het kan bijna niemand ontgaan zijn: het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land neemt toe. Minister Ferd Grapperhaus meldde in een statement op 22 juli dan ook dat deze toename een waarschuwing is en dat het van belang is dat we de maatregelen blijven opvolgen. In Veiligheidsregio IJsselland zien we echter dat de grenzen vervagen en dat de noodzaak van het opvolgen van de maatregelen af lijkt te nemen. Dit kan de samenleving zich nu niet veroorloven, en daarom zal de politie in samenwerking met de gemeenten strenger op gaan treden.

 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio IJsselland

  20 juli 2020

  Op woensdag 15 juli 2020 is de nieuwe noodverordening COVID-19 voor Veiligheidsregio IJsselland in werking getreden. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening is de vorige (woensdag 1 juli) vervallen. De noodverordening geldt voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

 • Trekkerbesluit IJsselland niet verlengd na overleg met boeren

  16 juli 2020

  Het verbod om met trekkers te demonstreren in de regio IJsselland wordt vrijdag niet verlengd. Op donderdag 16 juli hebben enkele burgemeesters een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van boeren(organisaties). Ze willen ruimte geven aan de boeren om te demonstreren zodat zij hun boodschap op een veilige manier kunnen laten horen.

 • Met vrachtwagen of bus door centrum Blokzijl niet meer mogelijk

  15 juli 2020

  Met de vrachtwagen of bus door het centrum van Blokzijl rijden behoort tot het verleden. Vanaf woensdag 15 juli geldt hiervoor een verbod. Wethouder Marcel Scheringa en Steven de Jonge, voorzitter van de verkeerscommissie Blokzijl onthullen hiervoor een van de borden waarop dit aangegeven wordt.

 • Mechanisch laden en lossen aan de loswal in Giethoorn weer mogelijk

  14 juli 2020

  Er kan weer mechanisch geladen en gelost worden aan de loswal in Giethoorn. De Raad van State heeft de voorlopige voorziening die tegen het bestemmingsplan was ingediend afgewezen. De hekken die eind vorige week geplaatst waren zodat alleen handmatig laden en lossen mogelijk was, worden op korte termijn weggehaald. Wethouder Bram Harmsma: ‘De loswal is voor veel ondernemers echt van cruciaal belang. In het bestemmingsplan dat in april door de gemeenteraad is vastgesteld, hebben we dan ook expliciet ruimte willen bieden voor het mechanisch laden en lossen. Tegelijkertijd ook met oog voor de omgeving.’ Nu de voorlopige voorziening is afgewezen, treedt het bestemmingsplan in werking en kan er weer geladen en gelost worden met elektrisch aangedreven laad- en losvoertuigen en vaartuigen. Wel moet vooraf een melding worden gedaan bij de gemeente.

 • Werkzaamheden op parkeerterrein bij gemeentehuis

  14 juli 2020

  Vanaf 16 juli wordt gewerkt aan het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Onderdeel van die werkzaamheden is het verplaatsen van de blauwe zone naar de parkeermogelijkheid aan de voorkant van het gemeentehuis (aan de Vendelweg). Op het moment dat de blauwe zone daar gerealiseerd is, is ook de ingang aan de Vendelweg geopend voor bezoekers.

 • Trekkersbesluit van kracht

  11 juli 2020

  Vanaf vrijdag 10 juli 18.00 uur tot vrijdag 17 juli 18.00 uur geldt in Veiligheidsregio IJsselland een verbod om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Dit is besloten nadat er in de regio afgelopen week verschillende onaangekondigde boerendemonstraties hebben plaatsgevonden.

 • Mechanisch laden en lossen op loswal Giethoorn niet mogelijk

  10 juli 2020

  Laden en lossen op de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn kan voorlopig alleen handmatig. Onlangs is voor het mechanisch laden en lossen op de loswal een bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld bij de Raad van State. Ook is een voorlopige voorziening aangevraagd. De Raad van State doet binnenkort uitspraak over de voorlopige voorziening. Tot die tijd is mechanisch laden en lossen aan de loswal niet toegestaan. De gemeente moet hierop controleren. Om misverstanden te voorkomen zijn hekken geplaatst die alleen ruimte laten voor het handmatig laden en lossen. Zodra de uitspraak van de Raad van State bekend is, gaan we kijken wat dit betekent voor het vervolg.

 • Technische storing bij automatische incasso gemeentelijke belastingen

  09 juli 2020

  Helaas is door een technische storing de automatische incasso van juni (die rond 8 juli is afgeschreven) niet helemaal goed gegaan. Het bedrag dat is afgeschreven is hoger dan het zou moeten zijn. In de meeste gevallen gaat dit om enkele euro’s. In een beperkt aantal gevallen ligt dit bedrag iets hoger. We vinden dit uiterst vervelend voor de mensen die het betreft. Zij krijgen binnenkort een brief om hen te informeren over hoe we dit gaan oplossen in de resterende termijnen.

 • Vitaliteitsfonds voor maatschappelijke organisaties en instellingen

  08 juli 2020

  De coronacrisis heeft veel maatschappelijke organisaties en instellingen financieel hard geraakt. Het gemeentebestuur van Steenwijkerland stelt daarom een Vitaliteitsfonds in. Dit fonds biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties en instellingen die door de coronacrisis in financiële nood verkeren en daardoor geen activiteiten kunnen organiseren die wel bijdragen aan onze vitale samenleving.

 • Toekomstvisie Giethoorn: geslaagde drie-eenheid

  07 juli 2020

  ‘Gemiddelde deler goed op papier gezet’. ‘Het voelt gek, om in deze onzekere tijd bezig te zijn met de toekomst van het dorp’, zeggen de samenstellers van de Toekomstvisie Giethoorn. ‘Maar ongetwijfeld komen er weer betere tijden. Juist dán is het belangrijk dat we al kaders hebben vastgesteld voor een gezonde economische ontwikkeling, met aandacht voor leefbaarheid en ecologische waarde in en om Giethoorn.’ De drie partijen Giethoorn Onderneemt, Gieters Belang en de gemeente Steenwijkerland ondertekenden afgelopen week de toekomstvisie Giethoorn.

 • Gemeentearchief legt coronacollectie aan. Helpt u mee?

  07 juli 2020

  Enkele weken geleden deden wij een oproep om foto’s, filmpjes, flyers en posters over het coronavirus op te sturen naar het gemeentearchief. In deze bijzondere tijd wordt namelijk geschiedenis geschreven. Wij leggen deze periode vast voor toekomstige generaties, zodat zij een beeld krijgen van deze tijd en ervan kunnen leren. Inmiddels hebben wij meerdere foto’s en filmpjes ontvangen, maar wij voegen graag nog meer materiaal toe aan onze coronacollectie.

 • Textiel

  07 juli 2020

  Wat is het? Bij textiel gaat het om kleding, maar óók om gordijnen, beddengoed en schoeisel. Textiel van goede kwaliteit wordt opnieuw gedragen. Textiel dat niet (meer) draagbaar is, wordt uit elkaar gehaald. De vezels die overblijven zijn waardevolle grondstof voor nieuwe producten zoals kleding, isolatiemateriaal, verhuisdekens en autostoelen. Maar alleen goed gescheiden textiel kan opnieuw worden gedragen of gerecycled.

 • Drugspand wordt tijdelijk gesloten

  06 juli 2020

  Burgemeester Rob Bats gaat een drugspand tijdelijk (3 maanden) laten sluiten. Het betreft het pand in Steenwijk aan de Koematen 44 waar onlangs een hennepkwekerij werd aangetroffen.

 • Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

  04 juli 2020

  Op vrijdag 3 juli 2020 heeft burgemeester Rob Bats - uit naam van Koning Willem Alexander - aan 5 inwoners van de gemeente Steenwijkerland een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De onderscheidingen zijn uitgereikt in villa Rams Woerthe in Steenwijk.

 • Steenwijkerweg Willemsoord opgeleverd

  02 juli 2020

  Verkeersveilig en aantrekkelijk onderdeel fietsroutenetwerk. De afgelopen maanden is er veel werk verzet. De Steenwijkerweg in Willemsoord is flink onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn. Om de verkeersveiligheid te vergroten is de weg versmald, de weg is ingericht als 30km/h weg en de fietspaden zijn voorzien van een betonverharding. Het fietspad in Willemsoord is de eerste van de 12 fietspaden in het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel die de komende jaren met steun van provincie Overijssel worden aangepakt. Vandaag opende wethouder Marcel Scheringa de Steenwijkerweg.

 • College stuurt brandbrief naar ministers

  02 juli 2020

  Het college van B&W heeft een persoonlijke brandbrief gestuurd naar de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hierin uit het college zijn zorgen over de financiële situatie van de gemeente Steenwijkerland die, als zovele andere gemeenten, er niet rooskleurig voor staat. In de brandbrief pleit het college voor structurele financiële compensatie van het Rijk om de lastendruk voor haar inwoners niet onnodig te laten oplopen. De brandbrief vormt samen met veel andere brandbrieven van gemeenten de input voor het Algemeen Overleg over de gemeentefinanciën dat vandaag (2 juli) in de Tweede Kamer plaatsvindt.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen van juni vindt plaats in juli

  03 juli 2020

  De automatische incasso voor de betalingen van de gemeentelijke belastingen van eind juni is niet gelukt. Dit komt door een technische storing. De incasso voor juni vindt rond 8 juli 2020 plaats.

 • Zienswijze provincie Overijssel en twaalf*) gemeenten op ontwerp Luchtvaartnota

  01 juli 2020

  De provincie Overijssel en twaalf Overijsselse gemeenten dienen een zienswijze in op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van de rijksoverheid. In de nota beschrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat hoe zij de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar voor zich ziet. De belangrijkste aandachtspunten in de zienswijze zijn dat de minister veel beter moet uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maakt en welke effecten de keuzes hebben op de leefomgeving van de inwoners van Nederland. Ook wijzen de overheden op de kansen voor technologische en duurzame innovaties in de luchtvaart die Twente Airport en Technology Base Twente bieden.

 • Weerribben-Wieden op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse

  01 juli 2020

  Impuls voor wonen, werken, recreatie en toerisme. Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de 21 nationale parken in Nederland. Het is uniek in zijn soort, want het is het grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa. Met zijn ruim 11.000 hectare is het van grote betekenis voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Steenwijkerland wil het Nationaal Park een stap verder brengen: naar een Nationaal Park van Wereldklasse. Een titel die door het Rijk in het leven is geroepen om nationale parken nieuw elan te geven en een kwaliteitssprong te laten maken.

 • Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland

  01 juli 2020

  Op woensdag 1 juli 2020 treedt de nieuwe noodverordening COVID-19 voor Veiligheidsregio IJsselland in werking. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen. De noodverordening geldt voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.