Grote belangstelling voor bijeenkomst met wethouders; samen bouwen aan het uitvoeringsprogramma Steenwijkerland

Op donderdag 30 juni organiseerden de wethouders een interactieve bijeenkomst, met als onderwerp het Steenwijkerlandse coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorbouwen’. Het coalitieakkoord wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met concrete doelen, resultaten en acties. En dat willen de wethouders niet alleen doen. Ze gingen daarom in gesprek met een brede vertegenwoordiging van de Steenwijkerlandse samenleving, in De Meenthe in Steenwijk.

Wethouder Melvin Smit: ‘Ik vond het geweldig om te zien dat er zoveel verschillende instellingen, verenigingen en organisaties gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging. We hebben specifiek partijen gevraagd om langs te komen. Alle wethouders zijn in gesprek gegaan met deze genodigden. We hadden 8 thema’s op onze agenda gezet: Woningbouw, Kunst & Cultuur, Samenredzaamheid, Duurzaamheid, Sport & bewegen, Vitaal platteland, Opwaardering openbare ruimte en Werk en economie. Onderwerpen waarover we veel vragen hebben gesteld, maar vooral ook goed hebben geluisterd naar de wensen en ideeën. Vragen die we zelf gesteld hebben zijn bijvoorbeeld: Wat kunnen we samen oppakken? Hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunt u voor ons betekenen? De input die we gekregen hebben, helpt ons om het uitvoeringsprogramma verder vorm te geven. Ontzettend waardevol!’ 

Samen de klus klaren

‘Het coalitieakkoord heet niet voor niks ‘Duurzaam Doorbouwen’. Het is geweldig om de betrokkenheid te zien én te voelen tijdens een avond als deze. We kunnen het als college niet alleen. We moeten en willen deze klus samen klaren. Met maatschappelijke partijen, inwoners, ondernemers, maar ook met alle fracties in de gemeenteraad,’ aldus wethouder Melvin Smit. 

Het Steenwijkerlandse coalitieakkoord (pdf, 3 MB) van BGL, PvdA, VVD en ChristenUnie is te vinden op de gemeentelijke website. 
 

Bijeenkomst samen bouwen aan het uitvoeringsprogramma Steenwijkerland - Foto van Wilbert Bijzitter
Foto: Wilbert Bijzitter