Steenwijkerland biedt vergoeding voor onvermijdbaar medisch afval

Vanaf dit jaar kunnen inwoners van Steenwijkerland een vergoeding bij de gemeente aanvragen voor de kosten die zij maken voor het storten van onvermijdbaar medisch afval. De gemeente introduceert daarvoor een nieuwe regeling. In de tweede helft van september staat op de website van de gemeente een formulier om de vergoeding digitaal aan te vragen. Ook ligt er dan een papieren aanvraagformulier. Meer informatie daarover volgt via de gemeentelijke informatiepagina in de huis-aan-huis krant, op de gemeentelijke website en via de social media kanalen van de gemeente.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Medisch afval moet bij het restafval. Het is namelijk nog niet te recyclen. Daardoor hebben inwoners die medisch afval hebben veel meer restafval dan anderen die wél de mogelijkheid hebben om grondstoffen en afval goed te scheiden. Zij betalen dus meer zonder dat zij daar iets aan kunnen doen. Als college hebben we daar oog voor. Vandaar deze regeling waarbij 50% van de kosten wordt vergoed. Inwoners die een laag inkomen hebben krijgen hiervoor een volledige vergoeding.’ 

Onvermijdbaar medisch afval is afval vanwege een chronische ziekte of medische beperking. Dat kan incontinentiemateriaal zijn, maar bijvoorbeeld ook dialyse- of stomamateriaal. Medisch afval is op dit moment nog niet te recyclen. Dat komt vanwege hygiënevoorschriften en omdat de techniek daarvoor nog niet op grote schaal beschikbaar is. Daardoor moeten inwoners die medisch afval hebben dat bij het restafval aanbieden. 

De ‘tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval’ was al aangekondigd in het Grondstoffenplan 2021-2025. Bij het berekenen van de vergoeding is de hoeveelheid restafval dat een gemiddeld huishouden heeft het uitgangspunt. Die kosten zijn voor eigen rekening. Wordt er meer restafval aangeboden, dan wordt 50% daarvan vergoed. Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm krijgen alle kosten vergoed. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We verwachten dat we zo’n 150 aanvragen krijgen. Voor inwoners die door omstandigheden veel meer kosten moeten maken voor restafval, is deze vergoeding een financieel steuntje in de rug.’