Exoten uit de sloten

Met de campagne ‘exoten uit de sloten’ roepen meerdere overheids- en natuurorganisaties in Nationaal Park Weerribben–Wieden iedereen op om mee te helpen met het bestrijden van invasieve, exotische waterplanten. Deze waterplanten horen van nature niet thuis in Nederland. Ze groeien heel snel en vormen een bedreiging voor de recreatievaart en de waternatuur. Het water groeit dicht, waardoor oorspronkelijke planten en dieren verdwijnen. Ook lopen de schroeven van boten vast en zijn vaarwegen moeilijker bevaarbaar, met economische schade tot gevolg.

Ongelijkbladig vederkruid en waterwaaier

Het ongelijkbladig vederkruid en de waterwaaier zijn voorbeelden van invasieve, exotische waterplanten die sinds kort in Nationaal Park Weerribben-Wieden voorkomen. Oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, worden ze in Nederland vaak verkocht als populaire aquariumplanten.

Wat kunt u zelf doen?

  • Als u deze waterplanten tegenkomt tijdens het varen, meld dit dan bij het Overijssels loket via e-mail of bel 038 499 88 99. Geef de locatie zo nauwkeurig mogelijk door met bijvoorbeeld een GPS-locatie, hectometerpaaltje of adres.
  • Gooi waterplanten uit de schroef van een boot niet overboord, maar neem ze mee terug naar de wal. Daar kunnen ze in de GFT- of afvalbak.
  • Gooi (restanten van) waterplanten uit uw aquarium niet in sloten, beken of meren.

Samen aan de slag

Om de invasieve waterplanten effectief te bestrijden is vijf jaar lang extra beheer nodig met speciaal materieel. Nationaal Park Weerribben-Wieden, Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Steenwijkerland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en IVN natuur educatie werken samen aan de campagne ‘exoten uit de sloten’. Helpt u ook mee?

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.npweerribbenwieden.nl/exoten-uit-de-sloten.