Steenwijkerlandse energiecoöperaties krijgen financiële hulp bij ontwikkelen zonnedaken

Co2-uitstoot verminderen en schone energie opwekken. Dat zijn twee opgaven die de gemeente Steenwijkerland haarzelf ten doel heeft gesteld in de nieuwe klimaat- en verduurzamingsambities. Maar de gemeente doet het niet alleen. Er zijn vanuit de samenleving steeds meer initiatieven die hieraan bijdragen.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘We hebben het geluk dat we in Steenwijkerland maar liefst zeven actieve energiecoöperaties hebben. Ze hebben de afgelopen jaren met hun leden bijgedragen aan het ontwikkelen van zonnedaken, zonnevelden maar ook aan het gebruik van elektrische deelauto’s. Dit vergt veel tijd en inspanning, onder andere om het nodige geld bijeen te krijgen. Om deze energiecoöperaties te helpen is er een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling om het ontwikkelen van een zonnedak vanaf 50 Kilowattpiek (KWp) makkelijker te maken.’

Voor en door inwoners

‘De zonnedaken die energiecoöperaties ontwikkelen zorgen niet alleen voor duurzame energie, maar zorgen er ook voor dat we samen bouwen aan een duurzame toekomst.’ vertelt de wethouder verder. ‘De zonnedaken komen tot stand door de inzet en financiële bijdrages van leden van de energiecoöperaties. Ook moeten er daken beschikbaar gesteld worden voor het plaatsen van de zonnepanelen. Het zijn dus echt projecten ‘voor en door inwoners van Steenwijkerland’.’ 

Potentie daken benutten

Met de subsidie wordt het mogelijk om meer zonnedaken te realiseren. Het geld helpt om te onderzoeken of een dak geschikt is en er kan een bijdrage aangevraagd worden als het dak klaar is. Met deze regeling wil het college van B&W de potentie op daken in Steenwijkerland beter benutten en energiecoöperaties een steun in de rug geven. Hoe groter het vermogen van het zonnedak, des te meer subsidie is er beschikbaar, met een maximum bedrag van € 10.000 per project.