Eikenprocessierups in Steenwijkerland gesignaleerd

In Steenwijkerland is de eikenprocessierups weer gesignaleerd. Het betreft meerdere plaatsen binnen de gemeente. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling aan de zogenaamde brandharen van de rups. De gemeente is daarom gestart met de bestrijding en blijft de komende maanden actief controleren op de aanwezigheid van de rups.

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder en kan in het rupsenstadium gezondheidsklachten veroorzaken zoals allergische reacties van de huid, jeuk in de ogen en ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. De klachten worden veroor­zaakt door het vrijkomen van brandharen van de rups. Daarom is het belangrijk dat mensen en (huis)dieren contact met de rups, spinselnesten en vervellingshuidjes vermijden.

Aanpak gemeente

De aanpak van de gemeente richt zich in eerste instantie op het tegengaan van overlast. Bomen waarin de rups is aangetroffen worden voorzien van een rood-wit EPR lint om voorbijgangers te attenderen op de aanwezigheid van de rups. De aangetroffen rupsen worden verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Hiermee wordt het risico voor gezondheidsklachten en overlast beperkt.

Doorgeven locaties eikenprocessierups

Inwoners die menen de processierups te hebben gesignaleerd, worden gevraagd dit door te geven aan de gemeente via 14 0521 of melding hiervan te doen via Melding openbare ruimte op onze website.

Informatie over de eikenprocessierups

Meer informatie over de eigenschappen van de rups en de mogelijke gezondheidsklachten vindt u bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl) en de GGD IJsselland (www.ggdijsselland.nl).