Gemeenteraad van Steenwijkerland draagt Rob Bats voor als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft vanavond een unaniem besluit genomen over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van Steenwijkerland. De gemeenteraad heeft de heer J.H. (Rob) Bats aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraad verwacht dat na het zomerreces Rob Bats wordt benoemd als eerste burger van Steenwijkerland.

De vertrouwenscommissie omschrijft Rob Bats als een ervaren en energieke bestuurder met een duidelijke visie. Een bestuurder die geloofwaardig de trots van Steenwijkerland kan uitdragen. Hij is zeer benaderbaar voor inwoners en bedrijfsleven en in staat te enthousiasmeren en te inspireren. Hij is een verbinder, gericht op samenwerking. Hij is zichtbaar in de samenleving en een zeer betrokken burgervader. Daarnaast heeft hij duidelijke ideeën over de versterking van de lokale democratie en wil daar graag inspirator voor zijn.

De gemeenteraad is blij met Bats als voorkeurs-kandidaat. Onder de 27 sollicitanten waren personen met een indrukwekkende achtergrond en met ruime ervaring. Bats voldeed als beste aan het profiel en de wensen voortkomend uit de inwonersconsultatie.

De gemeenteraad ziet uit naar de verdere samenwerking met Rob Bats.
Rob Bats (Winterswijk, 1962) heeft een brede ervaring in het publieke domein opgedaan. Hij was burgemeester van Haren en aansluitend waarnemer op Terschelling. Verder is hij gedeputeerde in de provincie Drenthe geweest met o.a. Europa en internationale samenwerking in zijn portefeuille. Momenteel is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Steenwijkerland.

Bats begon zijn loopbaan bij het ministerie van Financiën en was een aantal jaren raadslid in de gemeente Meppel. Hij studeerde fiscaal en douanerecht aan het Opleidings Instituut Financiën en haalde zijn Master of Public Management aan de Universiteit Twente.

Rob Bats is getrouwd en heeft twee zonen.