Lever uw taxussnoeisel in voor geneesmiddelen voor kanker

Heeft u in uw tuin de Taxus Baccata plant staan? Snoei deze plant dan vóór 31 augustus en breng het snoeisel naar de speciale inzamelbak op het ROVA milieubrengstation, Karenbrug 3 in Steenwijk.

In de nieuwe jonge twijgen van deze plant zit de stof Baccatine. Dit is belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee kanker wordt bestreden. Door de Taxus te snoeien (twijgjes mogen maximaal 30 centimeter zijn) en deze in te leveren in de speciale inzamelbak op het ROVA milieubrengstation kan het taxussnoeisel worden gebruikt als grondstof voor het medicijn.

Het inzamelen van taxussnoeisel is een initiatief van Stichting Taxus voor hoop. Deze stichting plaatst bakken op de milieubrengstations van ROVA, zodat de inwoners van de gemeente de gelegenheid hebben hun Taxussnoeisel apart in te leveren.

Tips voor het snoeien

Zorg ervoor dat als u gaat snoeien u alleen de jonge scheuten snoeit en dit schoon opvangt op een zeil.
Mocht u het snoeisel tijdelijk bewaren voordat u het naar het inzamelpunt op het ROVA milieubrengstation brengt, doe dit dan in een OPEN zak.

Meer informatie over de actie van Stichting Taxus voor Hoop is te vinden op www.taxusvoorhoop.nl.

 

Foto 1 taxus      Foto 2 man snoeit taxus

Foto 3 taxus