College B&W presenteert ‘Het Hernieuwd Perspectief’

Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de denkrichtingen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Deze beleidslijnen zijn verwoord in de adviesnota Het Hernieuwd Perspectief. De adviesnota is een doorvertaling van het coalitieakkoord 2018-2022 bezien vanuit de huidige onzekere situatie en de uit de crisis voortvloeiende gevolgen. De denkrichtingen worden voor nader advies aan de gemeenteraad voorgelegd, die op 23 juni tijdens de Politieke Markt zich hierover zal uitspreken.

De coronacrisis heeft een grote impact op de ambities die het college twee jaar geleden in het coalitieakkoord heeft opgesteld. Die impact is zo groot dat zowel beleidsmatig als financieel de ambities heroverwogen moeten worden. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn:

  • Wat is door de coronacrisis niet meer of minder relevant?
  • Wat is nu vooral belangrijk en heeft prioriteit?
  • Wat moet nu op een andere wijze invulling krijgen?

Daarbij worden heldere keuzes van de gemeenteraad gevraagd die recht doen aan de inwoners en ondernemers van Steenwijkerland die geraakt zijn door de gevolgen van de coronacrisis.
In het Hernieuwd Perspectief geeft het college de gemeenteraad een aantal denkrichtingen en vragen mee. Leidende hierbij zijn ‘Inwoner op 1’ en drie kernthema’s te weten:

  1. Het in stand houden van een vitale lokale samenleving
  2. Het geven van (basis) zorg voor wie dat nodig heeft
  3. Het herstellen van de economie en werkgelegenheid

Voor het college zijn dit de drie thema’s waarop de crisisaanpak en de prioriteiten in de komende periode gebaseerd zouden moeten worden.