Groot onderhoud aan Steenwijkerlandse wegen

In 2020 krijgt het Steenwijkerlandse wegennet een fikse onderhoudsbeurt. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Verspreid in onze gemeente pakken we een groot aantal wegen aan. Deze krijgen geheel of gedeeltelijk nieuw asfalt en daar waar het nodig is verstevigen we ook de bermen. Het is noodzakelijk onderhoud om onze lokale wegen kwalitatief op peil te brengen en te houden. Van Heetveld, Sint Jansklooster en Vollenhove tot Muggenbeet, Kuinre, Steenwijk en Basse. Al met al nemen we zo’n 75 lokale wegen onder handen. Werk dat we binnen onze eigen regio hebben kunnen aanbesteden en daar zijn we uiteraard blij mee.’ Volgens planning beginnen de eerste werkzaamheden nog voor de bouwvak. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn alle werkzaamheden eind van dit jaar afgerond.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Natuurlijk gaan weggebruikers merken dat er werk in uitvoering is aan de Steenwijkerlandse wegen. Maar we gaan wel proberen om die overlast tot een minimum te beperken. Daarom gaat de aannemer op plekken waar dat kan ook in de nachtelijke uren aan het werk. We ontkomen tijdens de werkzaamheden echter niet aan omleidingen. Daar waar nodig zetten we verkeersregelaars in om het verkeer daarbij te begeleiden.’

De voorbereidende werkzaamheden beginnen op 28 juni. Op het moment dat in hun straat gewerkt wordt krijgen aanwonenden daarover informatie van de aannemer. Ook worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden.

Op de kaart hieronder zijn alle werkzaamheden zijn ingetekend.


Klik op de kaart om deze te downloaden (pdf, 2,2 MB).