Actualiteiten juni 2021

 • Groei banen en bedrijven in Steenwijkerland

  30 juni 2021

  Het aantal banen en bedrijven in Steenwijkerland is ondanks de coronacrisis het afgelopen jaar gegroeid. Het aantal banen is in vergelijking met 2019 met ca. 250 gegroeid. Het aantal bedrijven groeide zelfs met 275

 • Verplaatsing weekmarkt Steenwijk

  07 juli 2021

  Op zaterdag 10 juli 2021 wordt de weekmarkt verplaatst naar de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat in verband met Opening van de zomer - Viering Steenwijks Ontzet.

 • Hoe gaat Steenwijkerland van het aardgas af?

  29 juni 2021

  Het college van B&W heeft ingestemd met de Transitievisie Warmte. In deze visie staat voor elke wijk en elk dorp in Steenwijkerland omschreven welke alternatieven mogelijk zijn voor verwarmen en koken zonder aardgas. Deze alternatieven worden de komende jaren samen met de inwoners onderzocht en besproken.

 • Eikenprocessierups in Steenwijkerland gesignaleerd

  29 juni 2021

  In de gehele gemeente Steenwijkerland zijn inmiddels weer nesten gevonden van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten ver¬oorzaken bij blootstelling van de huid aan de zogenaamde brandharen van de rups. De gemeente is gestart met de bestrijding. De komende maanden blijft Steenwijkerland in de hele gemeente actief controleren op aanwezigheid van de rups en het bestrijden daarvan.

 • Coronamaatregelen fietspaden Steenwijkerland opgeheven

  29 juni 2021

  De coronamaatregelen die eind maart van dit jaar waren ingesteld op een aantal fietspaden in Steenwijkerland zijn opgeheven.

 • Burgemeester ontvangt Indonesische ambassadeur in Taman Indonesia

  25 juni 2021

  Burgemeester Rob Bats ontvangt samen met directrice Marlise Wareman zondag 27 juni de Indonesische ambassadeur Bapak H.E. Mayerfas in dierenpark Taman Indonesia. De ambassadeur bezoekt het dierenpark met een delegatie.

 • Regenboogvlag tijdens 1/8 finale Nederland-Tsjechië

  24 juni 2021

  De gemeente Steenwijkerland laat op zondag 27 juni a.s. de regenboogvlag tijdens de 1/8 finale Nederland – Tsjechië bij het gemeentehuis in Steenwijk wapperen.

 • Steenwijkerland trekt de kernen in

  30 juni 2021

  Met elkaar meer zichtbaar aanwezig zijn in de kernen en wijken. Dat is het doel van de gemeente, Sociaal Werk De Kop, Wetland Wonen en de politie. Daarom gaan deze partijen met elkaar de wijk in. Letterlijk.

 • Verkoeling in eigen tuin

  22 juni 2021

  Hoe zorgt u voor verkoeling in uw tuin? We geven u zes handige tips.

 • Kans op natuurbrand afgenomen

  22 juni 2021

  Regio IJsselland is, in het kader van natuurbrandrisico, naar Fase 1 ‘regulier risico’ gegaan. Fase 1 geeft aan dat er minder grote kans is op een snel uitbreidende natuurbrand. Het kan wel gebeuren. Wees altijd voorzichtig met vuur. Voor Steenwijkerland houdt dit in dat u weer gebruik mag maken van uw ontheffing om snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval te verbranden.

 • Terugkijken online informatie bijeenkomst 'Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?'

  17 juni 2021

  Heeft u de online bijeenkomst over het verduurzamen van uw huis gemist? Deze kunt u nu terugkijken. Op deze pagina leest hoe u dat kunt doen.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 28 juni

  15 juni 2021

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een van de wethouders? Op dit moment doen zij dat vanwege de coronamaatregelen telefonisch.

 • Grote brand in Wanneperveen

  15 juni 2021

  In de nacht van maandag op dinsdag 15 juni is in het hotel Giethoorn2Stay aan de Veneweg in Wanneperveen brand ontstaan. De brand ontstond kort na middernacht en bleek al snel uitslaand te zijn.

 • Van Karnebeeklaan tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden

  14 juni 2021

  De Van Karnebeeklaan tussen Eesveen en Willemsoord is op maandag 14 juni t/m woensdag 16 juni tussen 10.00 uur en 15.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de telecommast van KPN. Fietsers hebben vrije doorgang. Ander verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven. Aanwonenden zijn door de aannemer persoonlijk geïnformeerd.

 • Steenwijkerland wil geen verkorte buslijn 20

  11 juni 2021

  Het college van B&W wil niet dat buslijn 20 wordt ingekort en daardoor vanaf volgend jaar niet meer door de wijk Oostermeenthe in Steenwijk rijdt. Dat is namelijk een van de plannen van het OV Bureau Groningen Drenthe in de nieuwe dienstregeling. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We hebben er bij het OV Bureau op aangedrongen om dit besluit niet te nemen. In het belang van onze inwoners die van de bus afhankelijk zijn.’

 • Camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Blokzijl

  08 juni 2021

  Het college van B&W wil camerahandhaving in de binnenstad van Steenwijk en in de Brouwerstraat in Blokzijl. Met behulp van de camera’s wil het college het autoluwe karakter in de binnenstad van Steenwijk en het vrachtauto- en busverbod in Blokzijl handhaven.

 • Subsidie voor nieuw dorpshuis Eesveen

  08 juni 2021

  Het college van B&W heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een subsidie van €656.000 voor de verbouw van De Ontmoeting in Eesveen naar een dorpshuis. De Ontmoeting in Eesveen is een kerkgebouw/ontmoetingsruimte dat naast de erediensten ook ruimte biedt voor diverse verenigingsactiviteiten. Het kerkgebouw is in eigendom van de Hervormde Evangelisatievereniging.

 • Steenwijkerland scoort goed met Voor- en Vroegschoolse Educatie

  08 juni 2021

  Een groter aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en daardoor meer keuzevrijheid voor ouders. Dat is een van de uitkomsten van de monitor waarin de uitbreiding, spreiding en kwaliteit van het VVE-aanbod in Steenwijkerland wordt bijgehouden. En er is meer goed nieuws te melden. Want naast uitbreiding van het aanbod blijkt uit de monitor over 2020 ook dat er meer gebruik van de voorziening is gemaakt én dat het bereik van peuters is gestegen. Wethouder Trijn Jongman is blij met de uitkomsten van de jaarlijkse meting: ‘Dit is echt het resultaat van een gezamenlijke inspanning: van de voorschoolse sector, de kinderopvangorganisaties, de schoolbesturen, de GGD, het sociaal werk en de gemeente. De cijfers krijgen nog meer kleur als je weet dat vorig jaar in eerste periode van de coronamaatregelen de voorzieningen voor reguliere kinder- en peuteropvang waren gesloten.’

 • Nieuwe bewegwijzering in centrum Steenwijk

  07 juni 2021

  Bezoekers van de binnenstad van Steenwijk vinden straks makkelijk hun weg in de vestingstad. Met een compleet vernieuwde bewegwijzering die naast de route naar een bijzondere plek of voorziening ook de wandelminuten aangeeft. Op maandag 7 juni 2021 werd het eerste bewegwijzeringsbord voor voetgangers door wethouder Bram Harmsma onthuld. De komende dagen volgen de 20 andere borden.

 • Positief advies ICOMOS over Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed

  04 juni 2021

  UNESCO publiceerde op 4 juni een positief advies om de Koloniën van Weldadigheid te erkennen als UNESCO Werelderfgoed. Dit advies is afkomstig van ICOMOS, een adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Het comité zelf besluit eind juli definitief over het opnemen van de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst. Met het positieve advies lijkt er niets meer in de weg te staan voor de felbegeerde Werelderfgoed-status.

 • Facelift station en voorplein Steenwijk

  04 juni 2021

  Station Steenwijk krijgt een nieuwe jas. De hal wordt omgetoverd tot gastvrij visitekaartje en het stationsplein opnieuw ingericht. Zo ontstaat een centraal knooppunt waar gemak en streekeigen sfeer goed samengaan. Hier start voor sommigen de reis over spoor, anderen stappen eenvoudig over op duurzaam vervoer. Op donderdag 3 juni lanceerden wethouders Bram Harmsma, Marcel Scheringa, regiodirecteur Maarten Haverkamp van de NS en Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk van ProRail de campagne om de mening en ideeën van bezoekers en inwoners te horen over het stationsgebouw en de directe omgeving.

 • Gemeente Steenwijkerland sluit 2020 positief af

  03 juni 2021

  De gemeente Steenwijkerland sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van ruim 4 miljoen. Dit blijkt uit de jaarrekening over 2020.

 • Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

  02 juni 2021

  De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn dan ook belangrijke thema’s in West-Overijssel.

 • Dit jaar weer praktisch verkeersexamen op de fiets

  02 juni 2021

  Vorig jaar kon het vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar dit jaar stappen veel leerlingen van het basisonderwijs weer op de fiets voor het praktisch verkeersexamen. Ruim 370 kinderen doen dat op donderdag 3 juni in Steenwijk en op vrijdag 4 juni in Vollenhove. Wethouder Marcel Scheringa die het startschot in Vollenhove geeft: ‘Mooi dat het weer kan. De combinatie van theorie en praktijk is echt heel waardevol. Het maakt je bewust van het verkeer en hoe je daar veilig aan deel kunt nemen. Daarom een dikke pluim voor de mensen van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland en ook de scholen die dit coronaproof mogelijk maken.’

 • Steenwijkerland vraagt inwoners mening over (inwoners)participatie

  01 juni 2021

  Welke afspraken maken we als het om meepraten en meedenken over initiatieven en plannen gaat? Dat staat straks in de visie op (inwoners)participatie die in de maak is. Om te horen hoe inwoners daarover denken, staat er een inwonerspeiling online. Wethouder Tiny Bijl: ‘Het gaat niet alleen om hoe en wanneer inwoners bij ónze plannen betrokken willen worden, maar ook om al die mooie initiatieven die er vanuit de samenleving komen. Daar willen we als gemeente ruimte voor geven. Het gaat in de visie dus echt om alle aspecten van participatie. We willen daar op een goede en zorgvuldige manier invulling aan geven.’

 • Parkeren in centrum Oldemarkt

  01 juni 2021

  De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de herinrichting van de Hoofdstraat. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het tijd om te kijken waar we de puntjes op de i kunnen zetten.

 • Doet u mee aan de Open Monumentendag?

  01 juni 2021

  In Steenwijkerland organiseren we, als de coronamaatregelen dat toelaten, op zaterdag 11 september 2021 Open Monumentendag. Daarmee sluiten we aan bij de landelijke Open Monumentendagen die in het tweede weekendnvan september plaatsvinden. Het thema voor dit jaar is ‘inclusive heritage’. De Nederlandse interpretatie is: Mijn monument is jouw monument. Een thema dat gastvrijheid en toegankelijkheid uitdraagt.

 • Gemeentearchief weer open voor bezoek

  01 juni 2021

  Als gevolg van de landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen is de studieruimte van het gemeentearchief vanaf 1 juni 2021 weer open. Het gemeentearchief is dan, alleen op afspraak, geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 • Studenten Landstede aan de slag als handhavers in Giethoorn

  01 juni 2021

  Studenten van de opleiding ‘Veilig en Beschermd’ lopen de komende maanden stage als handhaver in Giethoorn. Het begin van een samenwerking tussen de gemeente Steenwijkerland en Landstede. Het is als het aan Landstede-directeur Tom Valk en wethouder Bram Harmsma ligt de eerste stap in een duurzame samenwerking. 'We zijn een enorme voorstander van leren in de praktijk en de samenwerking met de gemeente Steenwijkerland sluit daar goed op aan. Wat is er nou mooier dan het vak hier in Giethoorn leren?'