Camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Blokzijl

Het college van B&W wil camerahandhaving in de binnenstad van Steenwijk en in de Brouwerstraat in Blokzijl. Met behulp van de camera’s wil het college het autoluwe karakter in de binnenstad van Steenwijk en het vrachtauto- en busverbod in Blokzijl handhaven.

Wethouder Bram Harmsma “In de binnenstad van Steenwijk werken we momenteel met een pollersysteem. Dat zijn paaltjes die uit de straat komen en de toegang voor voertuigen naar de binnenstad  blokkeren. Dit pollersysteem is technisch afgeschreven en dient vervangen te worden, Daarbij hebben we onderzoek gedaan naar de inzet van camera’s om het autoluwe karakter van de binnenstad te kunnen handhaven. Het blijkt dat een dergelijk systeem veel voordelen heeft ten aanzien van het pollersysteem. Het is onder meer technisch betrouwbaarder, geeft 24/7 durende handhaving, biedt de hulpdiensten permanente toegang en is goedkoper in aanschaf en onderhoud”. 

“Hetzelfde camerasysteem willen we ook toepassen in de Brouwerstraat in Blokzijl om het vrachtwagen- en busverbod in deze straat te handhaven”, aldus wethouder Marcel Scheringa.

Het idee van de camerahandhaving in Steenwijk en Blokzijl is onder meer besproken  met de bewoners- en de ondernemersvereniging binnenstad Steenwijk en de verkeerscommissie Blokzijl. Die staan positief tegenover het idee van camerahandhaving.

“Uiteraard gaan we bij het gebruik van een dergelijk camerasysteem uiterst secuur om met eventueel privacy-gerelateerde zaken, Dat is wettelijk vastgelegd”, aldus Marcel Scheringa.

Het voorstel van camerahandhaving wordt in een plan van aanpak voorgelegd aan de lokale driehoek die er zijn goedkeuring aan moet geven.