Hoe gaat Steenwijkerland van het aardgas af?

Het college van B&W heeft ingestemd met de Transitievisie Warmte. In deze visie staat voor elke wijk en elk dorp in Steenwijkerland omschreven welke alternatieven mogelijk zijn voor verwarmen en koken zonder aardgas. Deze alternatieven worden de komende jaren samen met de inwoners onderzocht en besproken.

Transitievisie Warmte geeft richting aan

Het college van B&W heeft ingestemd met de Transitievisie Warmte. In deze visie staat voor elke wijk en elk dorp in Steenwijkerland omschreven welke alternatieven mogelijk zijn voor verwarmen en koken zonder aardgas. Deze alternatieven worden de komende jaren samen met de inwoners onderzocht en besproken.

Wethouder Tiny Bijl: “Uiterlijk 2050 mag in woningen en andere gebouwen in Nederland geen aardgas meer worden gebruikt om te verwarmen of te koken. Om hier op tijd op in te spelen hebben we de Transitievisie Warmte voor Steenwijkerland opgesteld. In deze visie geven we aan of een dorp of wijk kansrijk is om op korte termijn aardgasvrij te worden. Samen met onder meer de inwoners beginnen we met een haalbaarheidsstudie naar kostenneutrale alternatieven voor aardgas. Daarbij kan gedacht worden aan warmtepompen en het gebruik van groen gas. 
Maar het belangrijkste is en blijft besparen op het gebruik van energie. Daarom proberen wij nu al om inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Daarvoor verstrekken we subsidies en leningen, maar geven ook maatwerkadvies en organiseren informatiebijeenkomsten”.

Transitievisie Warmte ter inzage

Vanaf 7 juli ligt de Transitievisie Warmte ter inzage. Tot 7 september 2021 kan iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Deze termijn is langer dan gebruikelijk, zodat onze inwoners ook buiten de vakantie de mogelijkheid hebben hun zienswijze in te dienen.

Bewonersbijeenkomsten

“Omdat we het als gemeente belangrijk vinden dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn over de warmtetransitie organiseren we twee digitale bijeenkomsten. Deze vinden eind augustus plaats. De exacte data volgen nog. Tijdens de bijeenkomsten leggen we uit wat de Transitievisie Warmte voor Steenwijkerland en haar inwoners betekent. Daarnaast kunnen inwoners tijdens de bijeenkomsten uiteraard al hun vragen stellen. Aanmelden kan via duurzaam@steenwijkerland.nl’, aldus Tiny Bijl.