Steenwijkerland vraagt inwoners mening over (inwoners)participatie

Welke afspraken maken we als het om meepraten en meedenken over initiatieven en plannen gaat? Dat staat straks in de visie op (inwoners)participatie die in de maak is. Om te horen hoe inwoners daarover denken, staat er een inwonerspeiling online. Wethouder Tiny Bijl: ‘Het gaat niet alleen om hoe en wanneer inwoners bij ónze plannen betrokken willen worden, maar ook om al die mooie initiatieven die er vanuit de samenleving komen. Daar willen we als gemeente ruimte voor geven. Het gaat in de visie dus echt om alle aspecten van participatie. We willen daar op een goede en zorgvuldige manier invulling aan geven.’

Voor de online peiling zijn de leden van het digitale inwonerspanel persoonlijk uitgenodigd. Ook inwoners die (nog) geen lid van het panel zijn kunnen de vragenlijst invullen via www.steenwijkerlandpeilt.nl/peiling

(Inwoners)participatie gaat over de invloed die inwoners hebben op gemeentelijke plannen en de rol van de gemeente bij initiatieven die uit de samenleving komen. Wethouder Tiny Bijl: ‘We willen daar goede afspraken over maken. De visie die er straks ligt en waarvoor we nu met deze online peiling de mening en ideeën van onze inwoners vragen, sluit naadloos aan bij de nieuwe Omgevingswet. Participatie is namelijk een belangrijk thema binnen deze wet die halverwege volgend jaar in werking treedt.’  

De vragenlijst over (inwoners)participatie is t/m zondag 6 juni te vinden op www.steenwijkerlandpeilt.nl/peiling