Subsidie voor nieuw dorpshuis Eesveen

Het college van B&W heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een subsidie van €656.000 voor de verbouw van De Ontmoeting in Eesveen naar een dorpshuis. De Ontmoeting in Eesveen is een kerkgebouw/ontmoetingsruimte dat naast de erediensten ook ruimte biedt voor diverse verenigingsactiviteiten. Het kerkgebouw is in eigendom van de Hervormde Evangelisatievereniging.

Het bestuur van De Ontmoeting en stichting dorpsbelang Eesveen hebben een plan ontwikkeld om van De Ontmoeting een volwaardig dorpshuis te maken. De Ontmoeting heeft een belangrijke functie in het dorp; als kerk maar ook voor het verenigingsleven. 

Wethouder Tiny Bijl “Mooi om te constateren dat beide besturen elkaar hebben gevonden om dit gebouw als volwaardig dorpshuis te ontwikkelen.  Een jarenlange wens van de bewoners van Eesveen komt hiermee uit. Namelijk een bloeiend verenigingsleven, de behoefte bij bewoners om elkaar te ontmoeten én het verlangen naar een eigen en volwaardig dorpshuis in Eesveen.

Het nieuwe gebouw wordt een multifunctioneel gebouw dat voor iedereen toegankelijk is. De totale kosten van de verbouwing bedragen € 781.000. Naast het subsidiebedrag van de gemeente draagt het dorpshuis zelf € 125.000 bij.

“Het nieuwe dorpshuis wordt een thuisbasis voor alle dorpsactiviteiten, het verenigingsleven en de dorpsvergadering dat naar mijn mening past bij de identiteit van Eesveen”, aldus Tiny Bijl.

De gemeenteraad neemt op 29 juni een besluit over de verstrekking van de subsidie.