Onaanvaardbare gevolgen voor Weerribben-Wieden

De gemeente kent grote gebieden Natura-2000, waardoor er meer stikstofproblemen zijn dan in andere gemeenten.

Wethouder vitaal platteland Bram Harmsma: 'We zien de grote opgaven waar we voor staan en dat het nodig is. Maar het is erg ingrijpend voor onze boeren. We zijn een uniek gebied waar bijna alles bij elkaar komt. De plannen van het kabinet voor het terugdringen van de stikstofuitstoot zijn verstrekkend. Het zo maar uitvoeren van de stikstofdoelstellingen heeft onaanvaardbare gevolgen voor ons gebied. Het is niet de bedoeling dat de hele economie op slot gaat. Als ik de stikstof kaart bekijk, kleuren we vooral donkerrood. Dat roept bij mij nog veel vragen op en ik wil daarom graag met Den Haag, de provincie en lokale betrokkenen in gesprek. Voor mij is het belangrijk om met elkaar een oplossing te vinden. Hoe gaan we samen de leefbaarheid behouden.'

De balans tussen economie, natuur & landschap en leefbaarheid is in Nationaal Park Weerribben-Wieden van groot belang. De plannen van het kabinet over de landelijke natuur en klimaatopgaven zorgen ervoor dat deze balans onder druk staat. Voor Steenwijkerland wordt het daarom steeds belangrijker om hierin zelf de regie te nemen. 

Samen aan de slag

Steenwijkerland wil gezamenlijk invulling geven aan de opgaven waar de regio voor staat. Dit wil zij onder andere doen met de Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden. Onze boeren werken vaak al generaties lang in het gebied. Ze spelen een belangrijke rol in het natuurbeheer, in alternatieve energie, voedsel en niet te vergeten de streekcultuur. Zij zijn één met het natuurgebied. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, de waterkwaliteit en stikstof zijn niet alleen hun probleem, maar een gezamenlijk probleem waar we met elkaar de schouders onder moeten zetten. 

En dat kunnen we!

Het is fantastisch wonen en recreëren in het gebied. Maar (agrarisch) ondernemers moeten ook perspectief houden. Bram Harmsma: 'We gaan het verschil maken door een gezamenlijke agenda op te stellen. Hiermee willen we de proeftuin van Nederland zijn. Door bijvoorbeeld innovatieve oplossingen te bedenken en door te voeren kunnen we zorgen voor een vitaal en gezond gebied. Hiermee laten we zien dat we zelf in staat zijn om een stevige regio in balans te zijn.' 

Bouwbedrijven en evenementen organisaties hebben ook problemen met de stikstofmaatregelen. 

Er moet een oplossing komen, anders kan er straks in grote delen van onze gemeente niet gebouwd worden. Het remt uitbreiding van bedrijven. Zelfs evenementen in onze gemeente, ons cultureel erfgoed, hebben er mee te maken. 

Brede welvaart voor al onze inwoners 

Alle ontwikkelingen in de gemeente moeten bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners. Steenwijkerland heeft daarom in haar coalitieakkoord benoemd dat een vitaal platteland een van de speerpunten is. Tijdens een ingelaste raadsvergadering afgelopen maandagavond bleek ook dat hier breed draagvlak voor is. Steenwijkerland wil haar visie op het vitale platteland breed verspreiden en gaat binnenkort verder met de gemeenteraad in gesprek over dit speerpunt.