Uitvoeringsprogramma geeft handen en voeten aan coalitieakkoord

‘Duurzaam Doorbouwen’. Zo heet het Steenwijkerlandse coalitieakkoord dat in mei is gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het coalitieakkoord de komende weken wordt uitgewerkt in concrete doelen, resultaten en acties.

Wethouder Melvin Smit: ‘Bij de presentatie van het coalitieakkoord gaven we het al aan: we willen samen optrekken. Dus óók bij het maken van dit uitvoeringsprogramma. Daarom organiseren we op 30 juni een interactieve bijeenkomst om het er met elkaar over te hebben. Met instellingen, verenigingen en organisaties die we daarvoor persoonlijk uitnodigen. Wat zijn hun ideeën over de uitvoering van de opgaven die er liggen? Hoe kunnen we die samen oppakken? Hoe kunnen we elkaar versterken? Daar willen we het graag over hebben.’ Ook inwoners krijgen – op een later moment – de mogelijkheid om via het digitale inwonerspanel input te geven.  

In het coalitieakkoord staan 6 grote opgaven die om een concrete uitwerking vragen: 

  • Woningbouw
  • Werk en economie
  • Samenredzaam
  • Vitaal platteland
  • Duurzaamheid 
  • Leefbare steden en kernen

Wethouder Melvin Smit: ‘Natuurlijk beginnen we niet bij nul. Integendeel. De afgelopen jaren is er op de diverse thema’s veel gebeurd. Die koers zetten we voort. Tegelijkertijd zien we binnen deze opgaven kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Welke acties zijn daarvoor nodig? En wat kunnen we als concreet resultaat benoemen? Bij de uitwerking van die vragen willen we nadrukkelijk de maatschappelijke partijen, inwoners, ondernemers, maar ook de fracties in de gemeenteraad betrekken.’ 

Op 30 juni is er in De Meenthe een interactieve bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging van de Steenwijkerlandse samenleving. Een vooraankondiging is inmiddels aan de desbetreffende verenigingen, organisaties en instellingen verzonden. Inwoners krijgen de mogelijkheid om via het digitale inwonerspanel hun inbreng te leveren. Meer informatie daarover volgt nog. 

Het Steenwijkerlandse coalitieakkoord van BGL, PvdA, VVD en ChristenUnie is te vinden op de gemeentelijke website