College wil verder met woningbouw in Belt-Schutsloot

Het college van B&W start met de planologische procedure om woningen te kunnen bouwen op de locatie Vaste Belterweg in Belt-Schutsloot. De afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor woningbouw op deze locatie. Wethouder Melvin Smit: ‘In Belt-Schutsloot is de behoefte aan woningen groot. Bijvoorbeeld bij de startersgroep die heel graag in het eigen dorp wil blijven wonen en op zoek is naar een plek voor een eerste huis. Uit de onderzoeken blijkt dat deze locatie zich goed leent voor woningbouw. Er is ruimte voor zo’n 20 nieuwe woningen.’

De locatie aan de Vaste Belterweg die het college al enige tijd op het oog heeft, ligt tussen twee kampeerterreinen. Uit onderzoek, onder meer naar de ruimtelijke mogelijkheden en de effecten van nieuwbouw op natuur en milieu, moest blijken of de locatie inderdaad geschikt is voor woningbouw. Die seinen staan nu op groen. ‘We hebben de afgelopen periode regelmatig over woningbouw aan de Vaste Belterweg gesproken. Met Dorpsbelangen Belt-Schutsloot, met de startersgroep, met de provincie, met aanwonenden en met beide kampeerterreinen. We merken dat er veel draagvlak is voor woningbouw op deze locatie. Tegelijkertijd zijn omwonenden kritisch. We hebben daar oog voor en willen bij de inrichting van het gebied en het ontwerp van de woningen ook rekening houden met hun belangen. Als college willen we tegemoet komen aan de grote vraag naar woningen die er vanuit het dorp is’, licht wethouder Melvin Smit toe.