Gemeente Steenwijkerland krijgt 1,3 miljoen voor sanering woningbouwgrond Steenwijk Zuidoost

Het woningtekort in Nederland is een probleem. Zeker als het om betaalbare woningen gaat. Het ministerie van Binnenlandse zaken ondersteunt daarom vanuit de regeling Woningbouwimpuls gemeenten om de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te stimuleren. Wethouder Melvin Smit: ‘We hebben een aanvraag ingediend voor deze regeling Woningbouwimpuls. En we hebben fantastisch nieuws, want onze aanvraag is gehonoreerd. We krijgen 1,3 miljoen euro. Het geld gaan we gebruiken om de woningbouwgrond in Steenwijk Zuidoost te saneren. Dat betekent dat de grond klaargemaakt wordt voor de bouw van de gewenste 240 woningen. Een belangrijke stap om meer betaalbare woningen te kunnen realiseren voor inwoners van Steenwijkerland.’

We kunnen weer stappen voorwaarts maken

Samen met Woonconcept en Roosdom Tijhuis ontwikkelt de gemeente Steenwijkerland het plan voor de bouw van 240 woningen, waaronder 70 sociale huurwoningen. Het project heeft vertraging opgelopen door de ontdekking van PFAS op het terrein. ‘Met het geld uit deze subsidieregeling kunnen we weer stappen voorwaarts maken en de grond laten saneren.’ vertelt wethouder Smit verder. ‘We zitten ondertussen niet stil. We hebben het concept bestemmingsplan ook gepubliceerd. Er zijn zienswijzen ingediend, die worden nu beoordeeld. Het doel is om aan het einde van dit jaar het bestemmingsplan te laten vaststellen door de gemeenteraad. Als de grond dan ook gesaneerd is, kan de schop de grond in voor de bouw van de nieuwe woningen.’