Succesverhaal: 'Lekkers uit de Kop'

Het zijn roerige tijden in ons landelijk gebied. Hoe ziet de toekomst eruit? Leefbaar en vitaal op alle fronten, als het aan de gemeente Steenwijkerland ligt. Met een goede en gezonde mix voor de natuur en het klimaat, maar evengoed kansrijk voor de (ondernemende) mens. Want hier moet tenslotte ook gewoond, geleefd en gewerkt worden. In de zoektocht naar die juiste, nieuwe balans zijn mooie initiatieven vanuit de eigen bevolking meer dan welkom. Wie broedt op een bijzonder idee, dat bijdraagt aan de toekomst van het platteland, kan aankloppen bij de gemeente én maakt kans op subsidie.

Dealen met rijksdoelen

Van hogerhand komen veel grote, ingewikkelde uitdagingen af op Steenwijkerland. Het landelijk gebied in de Kop van Overijssel staat de komende jaren voor forse opgaven: biodiversiteit, stikstof, water- en bodemkwaliteit behoren tot enkele van de harde (rijks)doelen waarmee ook deze regio moet 'dealen'. Het zijn doelen die de gemeente onderschrijft en waarvoor de samenwerking met regiopartners wordt gezocht. Maar voor Steenwijkerland staat óók voorop dat de regie van al die opgaven in lokale handen blijft. Zodat de nadruk ligt op behoud en versterking van een leefbaar platteland. Met andere woorden: een platteland waar onze eigen (agrarisch) ondernemers hun ruimte en toekomstperspectief houden.

Kansrijke ideeën

Waar liggen kansen voor de agrarisch ondernemers, en hoe benutten we die optimaal? Hoe zorgen we samen voor het juiste evenwicht? Dat zijn complexe vragen in het Programma Vitaal Platteland. ‘Daarbij kan het gebied best wat ruggensteun gebruiken’, zegt Carolien Borg. Zij is sinds vorig najaar Omgevingsadviseur Vitaal Platteland in Steenwijkerland en in die rol dé contactpersoon voor vragen en ideeën over de uitdagingen waar onze regio voor staat. ‘We zien prachtige initiatieven in dit gebied ontstaan die zeer kansrijk zijn voor zowel onze agrarische sector, de natuur én de brede welvaart van de hele gemeente.’ Soms zijn het kleine ideeën. Maar niet minder geslaagd. ‘Als één zo’n balletje eenmaal gaat rollen kan dat grote, positieve gevolgen hebben voor het hele landelijk gebied.’ 

Lekkers uit de Kop

‘Een prachtig voorbeeld is Lekkers uit de Kop’, zegt Carolien. Een van de eerste projecten die al uit de startblokken is en profiteerde van een startsubsidie van de gemeente. Lekkers uit de Kop staat voor een – snel groeiende – waaier aan ambachtelijke streekproducten, afkomstig uit de regio Weerribben-Wieden. Denk aan kaas, melk, boter, bier, noten, jam, biologisch vlees, vis en meer. De bedrijven die al dat lekkers maken werken via dit platform samen onder één noemer.
Het platform wordt ondersteund door Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden. Deze stichting werkt aan een duurzaam en toekomstbestendig gebied. Lokaal produceren en consumeren verkleint de afstand tussen 'grond en mond' en daarmee de impact op het milieu. Het plan kwam ooit uit de koker van Fred Postma uit Blokzijl, nu projectleider bij Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden. ‘Ik vind het ontzettend leuk om steeds meer ondernemers enthousiast te maken, dat ze inhaken en samenwerken. Daar spinnen alle deelnemers – het zijn er al 30 intussen – garen bij. Kijk, het vergt veel geld, kennis en tijd als ieder voor zich zijn streekproducten moet vermarkten. Dankzij deze samenwerking heb je een
gezamenlijk merk en genereer je meer verkoop; dus Lekkers uit de Kop draagt bij aan de lokale economie.’

Subsidie beschikbaar

Vanuit het Rijk en de provincie wordt in de gemeente Steenwijkerland ingezet op een natuurinclusieve landbouw; bewust ruimte maken voor water, planten- en diersoorten. Een (inmiddels beproefde) manier om die doelen te bereiken is boeren, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties te laten samenwerken, in zogenaamde
'gebiedsprocessen'. In Steenwijkerland zijn hiervan al concrete voorbeelden bekend. Ondernemers pakken de uitdagingen die er in het gebied liggen gezamenlijk op. Voor dit jaar is nog financiële ruimte voor negen mooie initiatieven. Inwoners of ondernemers kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen voor hun idee. Daar zijn uiteraard wel wat voorwaarden aan verbonden. ‘Het moet om plannen gaan die vernieuwend en verbindend zijn. Initiatieven die de natuurlijke omgeving én de agrarische sector van Steenwijkerland versterken.’

Inspirerend

Carolien Borg zegt: ‘Heeft u een goed idee'? Aarzel niet en kom ermee, dan kunnen we er over sparren.’ Lekkers uit de Kop is zo’n voorbeeld, een succesverhaal dat dankzij de startsubsidie van Steenwijkerland al bijna op eigen benen staat. Fred Postma van het Nationaal Park: ‘We kunnen dit nog veel verder uitrollen. Er is van alles mogelijk, bijvoorbeeld in samenwerking met chef-koks. Recepten van, of fietsroutes langs streekproducten. Dit is nog maar het begin!’ Carolien Borg hoopt dat het 'Lekkers' ook andere plannenmakers in de regio Weerribben-Wieden inspireert. ‘Laat de radertjes vooral draaien en probeer iets verrassends te bedenken waarmee u zowel onze agrarische bedrijven, de natuur en het klimaat ondersteunt. Dat is winst op alle fronten.’

Vragen of meer informatie?

U kunt contact opnemen met Carolien Borg,
Omgevingsadviseur Vitaal Platteland 
carolien.borg@steenwijkerland.nl
Telefoonnummer: 14 0521

Subsidie voor initiatieven Vitaal Platteland
www.steenwijkerland.nl/subsidievitaalplatteland

Lekkers uit de Kop
www.npweerribbenwieden.nl/streekproducten