Gratis compost voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland op zaterdag 25 maart

De gemeente Steenwijkerland en ROVA nodigen de inwoners van Steenwijkerland uit, gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 25 maart. Hiermee wil de gemeente Steenwijkerland de inwoners bedanken voor hun inspanning om het gft goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

Wanneer en waar?

De compostdag vindt plaats op zaterdag 25 maart. U bent welkom om compost op te halen bij:

Milieubrengstation ROVA Steenwijk
Karenbrug 3, Steenwijk
Openingstijden: 08.30 – 16.00 uur

Let op! Maximaal twee zakken en op=op!

U moet zich op de locatie wel kunnen identificeren als inwoner van de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Op www.rova.nl/compostdag staat alle informatie over de actie vermeld.

Gratis grof tuinafval wegbrengen

Vier keer per jaar kunnen inwoners uit de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval brengen naar het ROVA Milieubrengstation aan de Karenbrug 3 in Steenwijk. Dit kan ook op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart.

Het begint met afval scheiden!

Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Van glas, oud papier en plastic verpakkingen maken we bijvoorbeeld nieuw glas, nieuw papier en allerlei plastic producten. Ook GFT-afval kunnen we recyclen tot nieuwe duurzame producten. Maar wàt we ook maken van uw afval, het kan alleen worden gerecycled als u thuis uw afval scheidt; 100% gescheiden = 100% gerecycled!