Actualiteiten maart 2019

 • Toekomstvisie Giethoorn

  Denkt en doet u met ons mee tijdens de ontwerpsessies?

 • Praktisch verkeersexamen op de fiets

  28 maart 2019

  Ruim 370 leerlingen doen woensdag 10 april in Vollenhove en donderdag 11 april in Steenwijk mee aan het praktisch verkeersexamen. Op 4 april leggen de kinderen het theoretisch verkeersexamen af. De combinatie van theorie en praktijk moet ertoe leiden dat kinderen zich bewuster zijn van het verkeer en dat zij zich goed op straat kunnen redden. Het examen wordt verzorgd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Steenwijkerland, in samenwerking met de gemeente.

 • Eerste subsidies uit nieuwe regeling voor inwonersinitiatieven toegekend

  27 maart 2019

  Inwoners weten de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ goed te vinden. Wethouder Tiny Bijl: ‘De eerste subsidies zijn inmiddels al beoordeeld door de adviescommissie. Soms hebben inwoners nét dat financieel steuntje in de rug nodig om een mooi plan voor de buurt uit te kunnen voeren. Of het nu om grote of kleine plannen gaat. Deze regeling voorziet daarin en dat is goed om te constateren.’ Inmiddels hebben 7 initiatieven in diverse kernen een positief bericht gekregen op hun subsidieverzoek. De subsidie kan digitaal worden aangevraagd via www.steenwijkerland.nl/inwonersinitiatieven

 • Steenwijkerland verkent mogelijkheden van ‘Positieve gezondheid’

  22 maart 2019

  De gemeente Steenwijkerland wil samen met haar (zorg)partners kijken naar de mogelijkheden van het concept ‘Positieve Gezondheid’. Als eerste aanzet daarvoor organiseert de gemeente op maandag 1 april 2019 een lezing door arts-onderzoeker Machteld Huber die aan de basis van het nieuwe concept staat. Wethouder Trijn Jongman: ‘We hebben het concept al een tijdje op ons netvlies en willen kijken wat we er met elkaar mee kunnen bereiken. Je ziet dat er landelijk ook steeds meer belangstelling voor is. Niet alleen in de medische wereld, maar ook bij provincies en gemeenten.’ De lezing is bedoeld voor mensen die beroepsmatig raakvlakken met het onderwerp hebben, zoals zorgaanbieders, huisartsen, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

 • Steenwijkerland tekent voor project ‘Smart met Geld’

  27 maart 2019

  Jongeren leren om goed of beter met geld om te gaan. Dát is het doel van het project ‘Smart met Geld’ dat door MEE is ontwikkeld en nu ook in Steenwijkerland wordt gelanceerd. Op maandag 25 maart 2019 ondertekenen MEE IJsseloevers, RSG Tromp Meesters en de gemeente daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Dat gebeurt om 09.00 uur in het gebouw van RSG Tromp Meesters aan de Stationsstraat 40 in Steenwijk. Naast de ondertekening wordt ook een toelichting gegeven op het project. Pers is van harte welkom om bij deze kick-off van ‘Smart met Geld’ aanwezig te zijn.

 • Wedstrijdplan voor Steenwijkerlands Sportakkoord in concept klaar

  22 maart 2019

  Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord. Voor de inhoud ervan is de gemeente de afgelopen maanden met (sport)verenigingen, organisaties, vertegenwoordigers van plaatselijke belangen, inwoners en sportliefhebbers om tafel gegaan. Wethouder Bram Harmsma: ‘Met elkaar hebben we bepaald wat de uitgangspunten voor ons sport- en beweegbeleid moeten zijn. Deze hebben we vervolgens vertaald in doelen én bijbehorende acties. Dit ‘wedstrijdplan’ leggen we nu weer terug met de vraag: is dit wat we met elkaar hebben afgesproken? Is het antwoord daarop ‘ja’ dan ligt, uiteraard na een akkoord van de gemeenteraad, de weg open naar een Steenwijkerlands Sportakkoord waar we met elkaar de handtekening onder kunnen zetten.’ Het concept wedstrijdplan is te vinden op www.steenwijkerland.nl/sport Reageren kan nog tot 1 april 2019.

 • Welke woonbehoefte heeft Eesveen?

  22 maart 2019

  Inwoners van Eesveen kunnen op donderdag 28 maart 2019 meedenken over de woonbehoefte die er nu is en in de toekomst zal zijn in Eesveen. En ook over welke type woningen daarbij aansluiten. Projectontwikkelaar Proveste heeft de inwoners uitgenodigd om mee te praten over een toekomstbestendige invulling van de locatie bij de Holslootbrink, naast het evenemententerrein.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen 20 maart

  22 mei 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland.

 • Neem ook uw grof tuinafval mee tijdens de compostdag

  22 maart 2019

  Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart kunt u ook grof tuinafval gratis inleveren. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast willen we voorkomen dat grof tuinafval in het restafval terecht komt.

 • Gratis compost voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland op zaterdag 30 maart

  19 maart 2019

  De gemeente Steenwijkerland en ROVA nodigen de inwoners van Steenwijkerland uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 30 maart. Met deze actie willen wij u bedanken voor uw inspanning om het groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

 • Start onderzoek GGD naar gezondheid van jongeren

  19 maart 2019

  Dit najaar voert GGD IJsselland weer de gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Binnenkort ontvangen alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek.

 • Informatieavond ‘energiezuinig en comfortabel wonen’

  13 maart 2019

  Wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger, goedkoper én comfortabeler maakt? Kom dan op dinsdagavond 26 maart 2019 naar de informatiebijeenkomst van het Energieloket Duurzaam Steenwijkerland in het MFC Dalzicht aan de Frieseweg 39 in Oldemarkt. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Een kopje koffie of thee staat vanaf 19.15 uur voor u klaar.

 • Boomfeestdag 2019

  11 maart 2019

  Woensdag 13 maart 2019 is het weer nationale boomfeestdag. Ook in Steenwijkerland wordt deze dag gevierd. In gezelschap van leerlingen planten de wethouders Trijn Jongman en Marcel Scheringa bij drie basisscholen een jonge boom.

 • Op 20 maart kunt u stemmen

  05 maart 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Uiterlijk 6 maart 2019 ontvangt u, als u stemgerechtigd bent, een stempas. Voor de Provinciale Staten en waterschap Drents Overijsselse Delta kunt u stemmen in elk stembureau binnen de gemeente. Voor waterschap Zuiderzeeland zijn 3 locaties aangewezen. Op verzoek kunt u een kiezerspas krijgen, waarmee u in ieder stembureau binnen de provincie of het waterschap kunt stemmen.