Wedstrijdplan voor Steenwijkerlands Sportakkoord in concept klaar

Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord. Voor de inhoud ervan is de gemeente de afgelopen maanden met (sport)verenigingen, organisaties, vertegenwoordigers van plaatselijke belangen, inwoners en sportliefhebbers om tafel gegaan. Wethouder Bram Harmsma: ‘Met elkaar hebben we bepaald wat de uitgangspunten voor ons sport- en beweegbeleid moeten zijn. Deze hebben we vervolgens vertaald in doelen én bijbehorende acties. Dit ‘wedstrijdplan’ leggen we nu weer terug met de vraag: is dit wat we met elkaar hebben afgesproken? Is het antwoord daarop ‘ja’ dan ligt, uiteraard na een akkoord van de gemeenteraad, de weg open naar een Steenwijkerlands Sportakkoord waar we met elkaar de handtekening onder kunnen zetten.’ Het concept wedstrijdplan is te vinden op www.steenwijkerland.nl/sport Reageren kan nog tot 1 april 2019.

De basis voor het Steenwijkerlands Sportakkoord is de ‘voorzet’. Hierin staan de 9 uitgangspunten voor het nieuwe sport- en beweegbeleid voor de komende jaren. Deze uitgangspunten zijn tijdens vier bijeenkomsten besproken met iedereen die daarover wilde meepraten. Wethouder Bram Harmsma: ‘In het concept ‘wedstrijdplan’ dat er nu ligt zeggen we heel concreet: hier gaan we voor en zó gaan we het doen. Goede en duurzame sportaccommodaties bijvoorbeeld. En een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Zo hebben we al onze sportieve ambities kort en bondig verwoord. Krijgen we ‘uit het veld’ groen licht, dan leggen we het voor aan de gemeenteraad.’

Zowel de ‘voorzet’ als het concept ‘wedstrijdplan’ zijn te vinden op www.steenwijkerland.nl/sport Reageren op het concept wedstrijdplan kan nog tot 1 april 2019. Dat kan digitaal via de gemeentelijke website.