Actualiteiten maart 2020

 • Gemeentehuis telefonisch beperkt bereikbaar

  30 maart 2020

  Vanwege een landelijke storing zijn we momenteel telefonisch minder goed bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

 • Bediening gemeentelijke bruggen volgens winterregime

  27 maart 2020

  De gemeentelijke bruggen in Steenwijkerland worden, in navolging van de provincie Overijssel, tot 1 juni niet bediend voor recreatievaart die niet noodzakelijk is. Hoewel varen niet verboden is, vraagt de gemeente de mensen die het water op willen zichzelf af te vragen of de vaartocht noodzakelijk is. Als het gaat om recreatief varen dan is het verstandig dit uit te stellen. Hiermee hoopt de gemeente op minder mobiliteit en minder contactmomenten op het water in verband met het coronavirus.

 • Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland: beperkingen voor campings en parken

  27 maart 2020

  Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio in IJsselland is op 27 maart bijeengekomen om de noodverordening die door de Rijksoverheid is aangekondigd vast te stellen voor de regio IJsselland. Deze nieuwe noodverordening is vanmiddag ondertekend door voorzitter Peter Snijders. Met het vaststellen van de nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.

 • Burgemeester Rob Bats te gast bij radioprogramma Kopwijzer op 28 maart

  27 maart 2020

  Burgemeester Rob Bats is zaterdag 28 maart (evenals de week ervoor) te gast in het radioprogramma Kopwijzer van de lokale omroep RTV Slos. Gesproken wordt over het coronavirus, de maatregelen en de gevolgen. De uitzending is van 10.00 tot 10.30 uur. RTV Slos is te vinden op 105,4 FM.

 • Lintjesregen, Koningsdag en Dodenherdenking afgelast

  26 maart 2020

  Lintjesregen, Koningsdag en Dodenherdenking in Steenwijkerland gaan dit jaar niet door. Als gevolg van de aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn alle evenementen verboden tot 1 juni 2020.

 • Gemeentelijke belastingen eind deze maand verstuurd

  24 maart 2020

  Eind maart versturen we de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Dit doen we per post. Heeft u zich aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan krijgt u de aanslag ook digitaal. Op de aanslag staan de belastingen die u moet betalen. Bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB) als u een eigen woning heeft, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en voor hondenbezitters de hondenbelasting.

 • College Steenwijkerland vergadert via video

  24 maart 2020

  Ook het college van B&W van Steenwijkerland volgt de adviezen op in de strijd tegen het coronavirus en vergadert vanaf huis via video-overleg.

 • Start 24 uurs noodkinderopvang

  23 maart 2020

  Vanaf 19 maart is de gemeente Steenwijkerland samen met het regionale netwerk kinderopvang met de 24 uurs noodkinderopvang (kinderen van 0-12 jaar) gestart. De 24 uurs opvang is bedoeld voor opvang buiten de reguliere tijden. Dit is voor ouders die een cruciaal beroep hebben. Wij vragen ouders daarbij dringend om eerst in hun eigen omgeving de opvang te regelen. Lukt dat niet, dan kunt u aanspraak maken op de 24 uurs noodkinderopvang. Zo zorgen we samen voor voldoende beschikbaarheid van de opvang als dat nodig is. U leest hier meer over de afspraken.

 • Activiteiten rond 75 jaar vrijheid in ieder geval tot half april afgelast

  18 maart 2020

  Het college van B&W heeft besloten om – in ieder geval tot half april – de activiteiten rond 75 jaar vrijheid af te blazen. Burgemeester Rob Bats: ‘Iedereen begrijpt dat we verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk willen voorkomen. Dan kun je niet anders dan dit besluit nemen. Hoe spijtig dat ook is voor al die vrijwilligers, besturen en organisaties die er de afgelopen maanden zo druk mee zijn geweest. Samen met hen gaan we kijken wat we eventueel nog kunnen verplaatsen naar een later moment.’ Alle initiatiefnemers krijgen van burgemeester Rob Bats een brief om hen persoonlijk te informeren over het besluit. Afhankelijk van de ontwikkelingen en landelijke maatregelen beslist het college over de activiteiten die na half april op het programma staan.

 • Noodloket voor ondernemers Steenwijkerland

  18 maart 2020

  Op initiatief van de gemeente Steenwijkerland wordt een noodloket opgericht waar ondernemers, die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, terecht kunnen met hun vragen.

 • Noodverordening in Veiligheidsregio IJsselland

  18 maart 2020

  De Veiligheidsregio IJsselland heeft vanaf dinsdag 17 maart 2020 een noodverordening ingesteld. Politie en gemeente kunnen hierdoor – als dat nodig is – makkelijker optreden als mensen zich niet houden aan de maatregelen die vanwege het coronavirus zijn genomen. Dit zijn maatregelen die door de landelijke overheid zijn afgekondigd. De noodverordening geldt – in ieder geval tot en met 6 april 2020 – voor alle gemeenten binnen de regio IJsselland. Ook Steenwijkerland valt daaronder.

 • Mededeling burgemeester Rob Bats

  16 maart 2020

  16 maart 2020

 • Coronabesmetting in gemeente Steenwijkerland

  16 maart 2020

  In de gemeente Steenwijkerland is vandaag (16 maart), voor het eerst bij een inwoner van de gemeente een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Burgemeester Rob Bats is door de GGD geïnformeerd. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen. De betreffende persoon is in isolatie.

 • Gemeente wil Brouwerstraat in Blokzijl afsluiten voor vrachtverkeer en bussen

  12 maart 2020

  Geen vrachtverkeer en bussen meer in de Brouwerstraat in Blokzijl. Dat is de uitkomst van het overleg tussen Plaatselijk Belang Blokzijl, de verkeerscommissie Blokzijl, Business Netwerk Blokzijl, LTO en de gemeente Steenwijkerland. Doel van de maatregel is de overlast van zwaar verkeer voor bewoners te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten. Wethouder Marcel Scheringa: ‘De Brouwerstraat is smal en eigenlijk niet geschikt voor zwaar verkeer. Om te kijken naar oplossingen zijn we met elkaar om tafel gegaan. Deze maatregel heeft draagvlak bij alle partijen en daar ben ik blij mee. Het komt de leefbaarheid en de verkeersveiligheid ten goede.’ Het is de bedoeling om in april hierover een verkeersbesluit te nemen.

 • Speciale actie voor biodiversiteit in de landbouw

  12 maart 2020

  Bloeiende akkerranden die bijdragen aan biodiversiteit in de landbouw. Wethouder Marcel Scheringa gaf op donderdag 12 maart 2020 samen met Sander Pereboom van LTO Steenwijkerland het startschot voor een actie die dat tot doel heeft. Boeren in Steenwijkerland krijgen daarbij 50% korting op zonnebloemen of een bloemenmengsel die aan de akkerranden ingezaaid kunnen worden. Wethouder Marcel Scheringa is blij met de actie: ‘Het ziet er niet alleen mooi uit, het is vooral goed voor de natuur. Insecten en wilde bijen houden ervan. En die hebben we hard nodig voor onze gewassen.’ De actie is een initiatief van LTO Steenwijkerland, VisscherHolland, Imkerij van Beek en de gemeente.

 • Enquête onder inwoners van Vollenhove

  10 maart 2020

  Alle inwoners van Vollenhove kunnen meedoen aan een enquête over inclusief wonen. Bij inclusief wonen gaat het erom dat inwoners van verschillende leeftijden, achtergronden, met of zonder beperking, bij elkaar wonen. Doordat ze elkaar helpen – en daar ook ondersteuning bij krijgen van professionele organisaties – kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig wonen. In de fijne, gezellige én levendige woonomgeving die ze met elkaar maken. Een woonomgeving die ook voor niet-bewoners leuk is om te bezoeken.

 • Medebouwer gezocht voor een twee-onder-een-kapwoning

  10 maart 2020

  Wilt u een twee-onder-een-kapwoning bouwen in Noordwal West in Vollenhove, maar heeft u geen medebouwer? Laat het ons weten, want dan kunnen wij u mogelijk helpen. Er heeft zich bij ons namelijk iemand gemeld die aan de Schouw een twee-onder-een-kapper wil bouwen en op zoek is naar een medebouwer.

 • Themaweek Veilig IJsselland

  12 maart 2020

  Wat kunt u doen aan een veilig IJsselland? Van 9 t/m 13 maart 2020 besteden alle elf IJssellandse gemeenten, samen met onder andere politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, omgevingsdiensten, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland en RIEC, aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit.

 • Wat vindt u van de concept strategische mobiliteitsvisie?

  27 maart 2020

  De Strategische Mobiliteitsvisie ‘Steenwijkerland duurzaam in beweging’ is in concept klaar. Daarin staat waar we de komende tijd extra aandacht voor hebben als het gaat om duurzame mobiliteit. Speerpunten zijn o.a. het verder ontwikkelen van Steenwijkerland als fiets- en wandelgemeente, het realiseren van transferpunten, de zorg voor basismobiliteit en het verduurzamen van woon-werk-en bedrijfsverplaatsingen.

 • Intakegesprekken adviseringstraject Ondernemersklankbord

  03 maart 2020

  Gaat u starten als ondernemer in Steenwijkerland? Of heeft u al een eigen bedrijf? Dan komt u in aanmerking voor gratis persoonlijke begeleiding van het Ondernemersklankbord. Op donderdag 12 maart en 9 april 2020 zijn de adviseurs van het Ondernemersklankbord van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Steenwijk aanwezig voor intakegesprekken. De persoonlijke begeleiding van het Ondernemersklankbord is gratis.

 • Ervaar het openbaar vervoer!

  10 maart 2020

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Steenwijk.