Gemeente wil Brouwerstraat in Blokzijl afsluiten voor vrachtverkeer en bussen

Geen vrachtverkeer en bussen meer in de Brouwerstraat in Blokzijl. Dat is de uitkomst van het overleg tussen Plaatselijk Belang Blokzijl, de verkeerscommissie Blokzijl, Business Netwerk Blokzijl, LTO en de gemeente Steenwijkerland. Doel van de maatregel is de overlast van zwaar verkeer voor bewoners te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten. Wethouder Marcel Scheringa: ‘De Brouwerstraat is smal en eigenlijk niet geschikt voor zwaar verkeer. Om te kijken naar oplossingen zijn we met elkaar om tafel gegaan. Deze maatregel heeft draagvlak bij alle partijen en daar ben ik blij mee. Het komt de leefbaarheid en de verkeersveiligheid ten goede.’ Het is de bedoeling om in april hierover een verkeersbesluit te nemen.

Het doorgaande verkeer in het historische centrum van Blokzijl is al langer onderwerp van gesprek. Met name zwaar verkeer zorgt voor overlast bij de bewoners, schade aan monumentale panden en een onveilige verkeerssituatie. Het afsluiten van de Brouwerstraat voor vrachtverkeer en bussen, zoals de bovengenoemde partijen voorstellen, voorkomt dat dit verkeer hartje Blokzijl als doorgaande route gebruikt. De bevoorrading van winkels blijft wel mogelijk omdat deze altijd van één kant bereikbaar zijn. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Als het eenmaal zover is, gaan we deze maatregel breed bekendmaken. Natuurlijk is het de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Om dat nog wat extra te stimuleren, gaan we verkennen of cameratoezicht een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dat vergt, ook in het kader van de privacyregels, de nodige zorgvuldigheid. Ook bij dit traject trekken we als betrokken partijen gezamenlijk op.’ De lengtebeperking van 10,4 meter die nu al geldt voor het centrum van Blokzijl blijft van kracht.

Definitief verkeersbesluit in april

Voor het weren van vrachtverkeer en bussen in de Brouwerstraat moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Het is de bedoeling om dat in april te doen. Hiervoor geldt een formele procedure. Inwoners en bedrijven die vooruitlopend daarop vragen hebben of meer willen weten, kunnen dit bij het cluster verkeer van de gemeente aangeven. Telefonisch via nummer 14 0521 of per e-mail naar gerben.boekhout@steenwijkerland.nl