Wat vindt u van de concept strategische mobiliteitsvisie?

De Strategische Mobiliteitsvisie ‘Steenwijkerland duurzaam in beweging’ is in concept klaar. Daarin staat waar we de komende tijd extra aandacht voor hebben als het gaat om duurzame mobiliteit. Speerpunten zijn o.a. het verder ontwikkelen van Steenwijkerland als fiets- en wandelgemeente, het realiseren van transferpunten, de zorg voor basismobiliteit en het verduurzamen van woon-werk-en bedrijfsverplaatsingen.

Inloopavonden

Op donderdag 5 maart 2020 en op woensdag 11 maart 2020 zijn er van 17.00 tot 20.30 uur inloopavonden over de Strategische Mobiliteitsvisie in het gemeentehuis (Vendelweg 1 in Steenwijk). U kunt het stuk dan inzien en om een toelichting vragen. U bent van harte welkom.

Reageren

De concept Strategische Mobiliteitsvisie (pdf, 5,6 MB) (zie ook de aanvulling op de visie (pdf, 159 KB) ligt van 4 maart 2020 t/m 31 maart 2020 ter inzage. Over het ontwerp kan iedereen t/m 31 maart 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een inspraakreactie naar voren brengen. Meer informatie.