Donderdag 22 april 2021 bijeenkomst Regionaal Techniek Centrum

Is een Regionaal Techniek Centrum dé oplossing om te zorgen voor voldoende technisch geschoold personeel? Wat kan het ons bieden? En hoe werkt het in de praktijk? Daarover willen we het met u hebben op donderdag 22 april 2021. Bent u erbij?

De uitdaging

Techniek neemt een steeds prominentere plaats in binnen onze samenleving. Het structurele tekort aan technisch geschoold personeel is al groot, maar door de vergrijzing zal dit tekort de komende jaren verder toenemen. Bovendien zorgen innovaties en ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van de energietransitie voor een constante vraag naar technische mensen. Binnen het Actieplan Werk(t) zoeken we samen met ondernemers, overheid en het onderwijs naar een oplossing voor dit vraagstuk.

De oplossinglogo Actieplan Werk

De praktijk wijst uit dat mensen graag wonen in de omgeving waar zij werken. Het verbinden van jong talent aan bedrijven in de regio is dus van groot belang. Een Regionaal Techniek Centrum (RTC) kan de noodzakelijke koppeling maken tussen het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Een RTC is een opleidingsbedrijf van en voor aangesloten bedrijven. Samen leiden ze gemotiveerde leerlingen op afgestemd op vraagstukken uit de praktijk. De leerlingen komen in dienst bij het RTC, krijgen een salaris en werken vervolgens bij een van de aangesloten bedrijven. Het mes snijdt aan twee kanten: lid-bedrijven zijn verzekerd van geschoolde technische arbeidskrachten en de leerlingen van een carrière in de techniek.

Leren in de praktijk

Het RTC biedt technische Mbo-opleidingen volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Concreet zijn leerlingen 4 dagen per week aan het werk bij aangesloten bedrijven en krijgen zij 1 dag per week les van ervaren instructeurs uit de beroepspraktijk. Op verschillende plekken in het land hebben RTC’s hun waarde bewezen.
Daarom verkennen we graag samen met u of een RTC ook u helpt bij uw behoefte aan technisch geschoold personeel.

Is uw interesse gewekt? Wilt u er meer over weten?

Op donderdag 22 april 2021 organiseren we er een meeting over voor ondernemers en werkgevers, van 08.00 tot 10.00 uur. Als de coronamaatregelen het toelaten doen we dat met een ontbijt in het Fletcher Hotel Restaurant Steenwijk.

Is een fysieke bijeenkomst nog niet mogelijk, dan is het overleg digitaal en bezorgen we uw ontbijt op locatie.

Hoe kan ik mezelf aanmelden?

Dat kan door een email te sturen naar de projectregisseur Joël Assenberg: joel.assenberg@steenwijkerland.nl

Op een later moment krijgt u de officiële uitnodiging met het programma.
Het Regionaal Techniek Centrum is een project van het Actieplan Werk(t).

 

Praatplaat Regionaal Techniek Centrum