Op 17 maart kunt u stemmen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. U kunt stemmen in elk stembureau binnen de gemeente. Op verzoek kunt u een kiezerspas krijgen, waarmee u in ieder stembureau binnen Nederland kunt stemmen. Vanwege de coronamaatregelen kan er dit jaar ook al op 15 en 16 maart gestemd worden. Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u ervoor kiezen om er brief uw stem uit te brengen.

Geen stempas ontvangen?

Het kan zijn dat u pas ná 1 februari 2021 (peildatum kiesgerechtigdheid) officieel ingeschreven bent in de basisregistratie personen van Steenwijkerland. U bent dan kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente. Staat u op 1 februari 2021 wél officieel in Steenwijkerland ingeschreven en heeft u geen stempas ontvangen, dan kunt u persoonlijk uw stempas aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kunt u tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u schriftelijk of persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen. Het formulier voor de schriftelijke aanvraag staat op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen. Zorg dat het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 ontvangen is door de gemeente.  U kunt ook persoonlijk bij de publieksbalies in het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. Dit kunt u tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op 15, 16 of 17 maart 2021 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of heeft u geen legitimatiebewijs? Machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. U vult het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om allebei te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een kiezer uit een andere gemeente machtigen. Het machtigingsformulier vindt u op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen. Zorg dat het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 ontvangen is door de gemeente.