Provinciaal geld voor twee Steenwijkerlandse verkeersprojecten

Zowel voor de aanpassing van het kruispunt bij De Klosse als voor de tweede fase van de reconstructie van de weg Kallenkote stelt de provincie Overijssel geld beschikbaar. De provincie maakte dat onlangs bekend als onderdeel van een flink investeringspakket voor een bereikbare en verkeersveilige regio.

Door deze provinciale bijdrage kunnen beide projecten binnenkort worden uitgevoerd. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Hier zijn we uiteraard meer dan blij mee. Door deze cofinanciering van de provincie hebben we de financiën op orde, want eerder heeft de gemeenteraad voor kruising De Klosse ook geld beschikbaar gesteld. De schop kan dus in de grond en dat is goed nieuws.’ 

In april vorig jaar is er bij de kruising van De Klosse een tijdelijke oplossing aangebracht om de snelheid uit het verkeer te halen. De maatregel werd genomen nadat uit onderzoek bleek dat het verkeer onvoldoende remt op de kruising en daardoor bewust of onbewust risico neemt. Om op de kruising goed te kunnen anticiperen op andere verkeersdeelnemers is snelheid minderen noodzakelijk. Samen met de bewoners is gekeken hoe de kruising zo kan worden ingericht dat het verkeer hiertoe gedwongen wordt. Om dit te realiseren komen er twee t-splitsingen. Het verkeer kan dan niet anders dan afremmen. Door deze aanpassing neemt de snelheid van het verkeer af en komt er meer overzicht op de kruising en dat verkleint het risico op een ongeval. Met de aanpassing van de kruising is een totale investering van zo’n € 170.000 gemoeid. De gemeente en provincie betalen hiervan ieder de helft. 

Met de uitvoering van de tweede fase komt ook de reconstructie van de totale weg Kallenkote tussen Wapserveen en Steenwijk tot een afronding. In de eerste fase is een groot deel van de weg al aangepast naar de nieuwe situatie. In de tweede fase wordt het laatste deel aangepakt. De weg is een doorgaande fietsroute voor schoolgaande kinderen. Daarnaast maakt ook het landbouwverkeer er veel gebruik van. Om de aanwezigheid van fietsers meer te benadrukken, worden fietsstroken op de weg aangebracht. De reconstructie kost € 425.000. De provincie neemt de helft van deze kosten voor haar rekening. 

Voor beide projecten geldt dat in overleg met omwonenden en Plaatselijk Belang wordt gekeken naar wanneer het beste moment is om de werkzaamheden uit te voeren.