Steenwijkerlands Actieplan Werk(t) door corona actueler dan ooit

De coronacrisis heeft het Steenwijkerlands Actieplan Werk(t) nóg actueler gemaakt. Dat is de conclusie van het college van B&W na ruim een jaar van coronamaatregelen. Het Actieplan is een lokale vertaling van de Human Capital Agenda die door Regio Zwolle is opgesteld. Aanleiding was de krapte op de arbeidsmarkt waardoor ondernemers moeite hebben om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.

Wethouder Bram Harmsma: ‘In deze coronatijd hebben we gemerkt dat de mismatch die er al was op de arbeidsmarkt nóg groter is geworden. Waar de ene sector personeel moet laten gaan, heeft de andere sector werk waarvoor geen personeel te vinden is. Daarom zeggen we: we gaan volop door met de projecten uit het Actieplan als onderdeel van het herstel van de economie en werkgelegenheid.’

In het Steenwijkerlands Actieplan Werk(t) zitten projecten waarbij samen met ondernemers, het onderwijs, kenniscentra, werkbemiddeling en andere betrokken organisaties wordt gewerkt aan ambitieuze plannen om de disbalans op de arbeidsmarkt weg te werken. Onderdeel daarvan zijn o.a. het project Stapelbanen (waarbij medewerkers breed inzetbaar zijn en voor meerdere organisaties kunnen werken), het Horeca College Weerribben Wieden (die inzet op betaald leren voor studenten in de horeca), het Regionaal Techniek Centrum (waarbij ondernemers de handen ineenslaan en een werk/leertraject in de techniek mogelijk maken) en NEXT (het nieuwe consortium van toonaangevende bedrijven dat toegang biedt tot internationaal technisch toptalent). Wethouder Trijn Jongman: ‘Projecten die aansluiten bij de praktijk en een mooie samenwerking zijn tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Rode draad bij veel projecten is om-, her- en bijscholing van (toekomstig) personeel. En dat sluit naadloos aan bij het Human Capitalfonds van Regio Zwolle waar we zeker een beroep op zullen doen. Sowieso zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de regionale aanpak voor het herstel van de regionale arbeidsmarkt.’

De komende periode staan voor diverse projecten concrete activiteiten op het programma. Zo is er een brede introductie van NEXT bij regionale bedrijven en bestuurders en, op 22 april, een (online) meeting voor belangstellende bedrijven over het RTC. Wethouder Bram Harmsma: ‘Mooi dat dit juist in deze tijd gebeurt. We zien dat de coronacrisis een grote impact heeft op de bedrijfsvoering van werkgevers. De mismatch tussen krapte en overschotten in personeel zet door. Deze projecten kunnen daar een goed antwoord op zijn.’

Meer informatie over het Steenwijkerlands Actieplan Werk(t) is te vinden op www.steenwijkerland.nl/actieplanwerk