Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het college van B&W heeft de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor Steenwijkerland ingevoerd. De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een terugval in hun inkomen en daardoor de noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen.

Wethouder Trijn Jongman: 'De gevolgen van het coronavirus zijn voor een aantal van onze inwoners bijzonder ingrijpend. Ondernemers, werknemers of werkzoekenden kunnen in financiële problemen komen door de coronamaatregelen en daardoor de noodzakelijke woonlasten zoals huur, hypotheek of energierekening niet meer opbrengen. In dat geval kan de TONK wellicht uitkomst bieden. Het is een regeling die door het Rijk is opgesteld waaraan wij nu in Steenwijkerland uitvoering geven. Het kan net dat beetje extra steun betekenen om uit de financiële problemen te komen.'

De TONK kan alleen aangevraagd worden als een huishouden door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het gezamenlijk inkomen op één adres. De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming van maximaal 6 maanden en geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Op de gemeentelijke website kunnen inwoners terecht voor meer informatie over de TONK en de voorwaarden die gelden bij het aanvragen van deze tegemoetkoming.