Vragen over de WOZ-waarde?

Onlangs hebben de eigenaren van onroerende zaken (huizen/gebouwen) in Steenwijkerland de OZB ontvangen. Hierin staat de WOZ-waarde van uw huis of gebouw vermeld. Het kan zijn dat u hier vragen over heeft of meer informatie over wilt hebben. In dat geval raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met de gemeente via 14 0521. U wordt dan snel en vakkundig geholpen en in de meeste gevallen brengt het u de nodige duidelijkheid.

WOZ-administratie Steenwijkerland weer op orde

De WOZ-administratie van Steenwijkerland is weer op orde. Dat mogen we concluderen na een aantal jaren waarin het vaststellen van de WOZ-waarde niet geheel vlekkeloos verliep. Een Plan van Aanpak heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke WOZ-administratie op vele punten is verbeterd. Dat blijkt ook uit de bezwaren tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Waren dat in 2019 nog 1378 bezwaren, in 2020 is dit aantal teruggebracht tot 637 bezwaren. Van deze 637 bezwaren zijn er 185 terecht bevonden.

Steenwijkerland scoort hiermee beter dan het landelijk gemiddelde. En we blijven werken aan een verdere verbetering van de WOZ-administratie. Zo wordt het vaststellen van de WOZ-waarde dit jaar uitgevoerd door een nieuw taxatiebureau. Een bureau dat voor tal van gemeenten taxaties uitvoert en dus veel ervaring heeft. Allemaal stappen die we nemen om een zo nauwkeurig mogelijke WOZ-waarde te bepalen.