College komt met aangescherpt Masterplan voor nieuw museum

Twee nieuwe scenario’s die beide kansrijk, realistisch én financieel haalbaar zijn. Dat is de opbrengst van het onderzoek dat het college van B&W heeft laten uitvoeren binnen het Masterplan voor een nieuw museum in Steenwijk.

Wethouder Trijn Jongman: ‘We wisten het natuurlijk al wel, maar dit onderzoek heeft het nog eens bevestigd: met de Spijkervetstallen hebben we goud in handen. In beide scenario’s zijn de stallen dan ook dé centrale plek voor kunst en erfgoed. In het voorkeursscenario van zowel het college als de museumwerkgroep voegen we daar – in de nabije omgeving – een nieuw te bouwen entreegebouw aan toe. Daarin kunnen we een museumwinkel, een Toeristisch Inspiratie Punt, werkplekken én Galerie Steenwijk huisvesten. Groot voordeel van dit scenario is dat alles op één locatie zit.’ De verschillende scenario’s zijn uitgebreid tegen het licht gehouden. Op basis daarvan wil het college het voorkeursscenario verder uitwerken. Het is aan de gemeenteraad om daarvoor de financiële middelen beschikbaar te stellen.  

Enthousiaste reacties klonken toen in december 2021 het Masterplan ‘Op weg naar een nieuw museum in Steenwijkerland’ werd gepresenteerd. Het plan gaat uit van een nieuw en eigentijds museum in Steenwijk met een regionale functie. Het is een samenvoeging van drie bestaande musea: het Stadsmuseum Steenwijk, het Kermis- en Circusmuseum en het Hildo Krop Museum met ruimte voor de Historische Vereniging Steenwijk e.o. en Galerie Steenwijk. De meerderheid van de raad kon zich vinden in de verdere uitwerking van het ambitieuze plan. Wel waren er aandachtspunten. Een van de adviezen die de raad het college meegaf, was te kijken naar alternatieve en minder kostbare scenario’s. Ook was er behoefte aan een verdere onderbouwing en uitwerking van de exploitatie en aan nader bouwkundig onderzoek. Wethouder Trijn Jongman: ‘We hebben die adviezen ter harte genomen en twee onafhankelijk bureaus de opdracht gegeven om alles nog een keer goed te analyseren en door te rekenen, nieuwe inzichten mee te nemen en tegelijkertijd te kijken naar ontwikkelkansen. Dat heeft geleid tot deze aanscherping van het Masterplan.’ 

Twee kansrijke scenario’s

De beide bureaus die in de arm werden genomen, kwamen op basis van (bouwkundig) onderzoek met twee alternatieve scenario’s. Beide scenario’s zijn financieel haalbaar, uitvoerbaar én sluiten aan bij de ambities die er liggen. In beide scenario’s is sprake van een eigentijds museum met aantrekkingskracht voor inwoners, bezoekers en toeristen. Een museum dat ook in het gebied, met anderen, de verhalen zichtbaar en beleefbaar maakt. Een podium en partner voor inwoners, verenigingen en organisaties uit Steenwijkerland. Met wisselende presentaties, een prominente plek voor Hildo Krop als onderdeel van het verhaal van Steenwijk en binnen en buiten het museum een gevarieerde programmering  over kunst en erfgoed. 

In beide scenario’s zijn de Spijkervetstallen de centrale locatie voor een nieuw museum. Scenario A voegt daar een deel van de panden aan de Markt aan toe voor een Toeristisch Inspiratie Punt, Galerie Steenwijk en werkplekken. Bij scenario B komen deze functies in een nieuw te bouwen entreegebouw aan de Gasthuisstraat dat als poortgebouw naar het museum dient. Voor de panden aan de Markt en Onnastraat moet in beide varianten (deels) een andere invulling worden gevonden. Wethouder Trijn Jongman: ‘Als college zien we in scenario B een mogelijkheid de Kalverstraat bij de ontwikkelingen te betrekken en een logische verbinding te leggen tussen de Gasthuisstraat en Spijkervetstallen. Dat geeft een flinke impuls aan dat deel van de binnenstad. Bovendien heeft het een gunstig effect op de interne organisatie en op de exploitatie van het toekomstige museum. Overigens is het perceel dat we op het oog hebben voor een entreegebouw niet ons eigendom. Die mogelijkheden willen we verder verkennen en het gesprek over voeren.’ 

Het college vraagt de gemeenteraad om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Wethouder Trijn Jongman: ‘Met dit voorstel hebben we echt stappen gezet op weg naar een nieuw museum voor Steenwijkerland.’ 

Binnenkort wordt de omgeving tijdens een informatieavond bijgepraat over het aangescherpte Masterplan.


Bijlagen