Nieuw Energiefonds in de maak voor maatschappelijke organisaties

In 2022 kregen veel inwoners en organisaties te maken met een sterke stijging van de energieprijzen. De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft daarom eind vorig jaar 3,3 miljoen euro gereserveerd om maatschappelijke organisaties te kunnen helpen. Er ligt nu een voorstel voor een nieuwe subsidieregeling om dit mogelijk te maken: het Energiefonds. Met het Energiefonds wil de gemeente Steenwijkerland voorkomen dat activiteiten van maatschappelijke organisaties moeten stoppen vanwege de hoge energiekosten. En wil de gemeente helpen bij het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen. Hiermee wordt het energieverbruik blijvend verlaagd.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Maatschappelijke organisaties zijn erg belangrijk voor een vitale samenleving. De activiteiten van deze clubs en organisaties – die vaak door vrijwilligers worden georganiseerd – zorgen voor ontspanning, ontmoeting, structuur en sociale verbinding. Door het stijgen van de energiekosten kan het voor maatschappelijke organisaties moeilijker zijn om hun activiteiten te blijven organiseren. Als dit wegvalt, heeft dit negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in onze steden en dorpen. Daarom willen we maatschappelijke organisaties helpen. Zodat ze kunnen blijven bestaan én hun activiteiten kunnen blijven organiseren.’ 

Subsidieregeling Energiefonds

‘De gemeenteraad heeft in november 2022 3,3 miljoen euro gereserveerd. De kaders voor dit geld moet de gemeenteraad nog vaststellen. Hiervoor hebben we een aanpak uitgewerkt. Het college van B&W stelt voor dit bedrag via een nieuwe subsidieregeling beschikbaar te stellen: het Energiefonds. Dit voorstel wordt in maart in de gemeenteraad besproken.’ aldus de wethouder.  

Noodhulp én verduurzamen

Het voorstel is om het Energiefonds op te splitsen in 2 delen; het Noodfonds Energie en het Duurzaamheidsfonds. Het Noodfonds Energie is voor organisaties die ernstig in de problemen komen door de gestegen energiekosten. En hierdoor mogelijk niet kunnen blijven bestaan. Het onderdeel Duurzaamheidsfonds helpt organisaties om hun kosten blijvend te verlagen, door het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen. Energie die niet wordt gebruikt, hoeft tenslotte ook niet worden betaald. In de voorgestelde aanpak moeten maatschappelijke organisaties zelf meebetalen aan het energiezuinig(er) maken van hun gebouw. 

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met deze aanpak maatschappelijke organisaties echt kunnen helpen. Niet alleen de maatschappelijke organisaties die nu in nood zijn, maar àlle maatschappelijke organisaties. We willen de subsidieregeling zo snel mogelijk in laten gaan, nadat de gemeenteraad de kaders heeft vastgesteld.’

Meer informatie over het raadsvoorstel ‘Energiefonds’ staat binnenkort op de website van de gemeente Steenwijkerland. Maatschappelijke organisaties die dringend hulp nodig hebben, kunnen mogelijk ook gebruik maken van de tijdelijke regeling ‘Noodfonds Energie’.